Chrystus się rodzi, wielbijmy Go;

     Chrystus z nieba przychodzi,

          wyjdźmy Mu na spotkanie;

     Chrystus na ziemi,

          wznieśmy się na wyżyny niebios!

     Chrystus przybrał ciało,

     Z drżeniem i radością wykrzykujcie:

     Z drżeniem z powodu grzechu,

    Z radości z powodu nadziei.

                    (św. Grzegorz z Nazjanzu )

 

          Drodzy Parafianie i Goście

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, czas, kiedy zgłębiamy tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. My Wasi duszpasterze pragniemy z wielką radością podzielić się opłatkiem wigilijnym, symbolem Bożej miłości. Życzymy zatem Wam i Waszym rodzinom światła, pokoju i radości od ognia Betlejemskiego. Niech to wielkie dobro, które płynie z ubogiej stajenki i Wasz dom napełni oraz obdarzy radością. Dziecię, które nam się narodzi, niech wleje w serca wiele ciepła, zgody oraz wzajemnej życzliwości. Jezus nowo narodzony niech będzie bliski każdemu z nas, a Matka Najświętsza tuląca Chrystusa do serca niech wyprasza u swego Syna wszelkie błogosławieństwo i łaski.

                                                                       Z modlitewną pamięcią

 

                                                Ks. Proboszcz Jan, ks. Prałat Jan, ks. Sławomir