Poniedziałek 5.06  - Święto NMP Matki Kościoła

6.30 + Józefa, Mariannę Lesiuków /of. córka Helena/

6.30 + Zuzannę Kononiuk /of. syn/

9.00 + Franciszka Stolarczuka /of. Janina Stolarczuk/

9.00 + Sławomira Chomicza (30 dz.) /of. dzieci/

18.00 + Małgorzatę Paszkowską (greg. 5)   

       

            Wtorek 6.06

6.30 + Małgorzatę Paszkowską (greg. 6)

6.30 + Józefa, Marię Osypiuków           

6.30 + Mariannę, Józefa

18.00 + Marię Cudną (11 r.), Feliksa /os. syn z rodziną/

 

            Środa 7.06

6.30 + Małgorzatę Paszkowską (greg. 7)

6.30 + Stanisławę, Annę Turuków, Ferdynanda Żurawia

6.30 Dziękcz.-błagalna  w 25. rocznicę ślubu Krzysztofa i Ireny Samojluków

18.00 + Józefa Osipiuka (1 r.)  

 

           Czwartek 8.06

6.30 + Małgorzatę Paszkowską (greg. 8)

6.30 + Zuzannę Kononiuk, + rodziców obojga stron

6.30 + Mariannę Leoniuk (10 r.), + Leoniuków, Korzyńskich, Derlikiewiczów

         i Bratczuków

18.00 + Kraszewskich, Bałajów  

 

           Piątek 9.06  

6.30 + Karola (30 r.), Marię, + z rodz. Żychoniów i Jarockich

6.30 Dziękcz.-błagalna w 10. rocznicę ślubu Rafała i Ewy Jaszczuków

6.30 Dziękcz.-błagalna w 45. rocznicę ślubu Jana i Eugenii Biełuszków /of. dzieci/ 18.00 + Małgorzatę Paszkowską (greg. 9)  

 

          Sobota 10.06

6.30 Dziękcz.-błagalna w 18. rocznicę urodzin Dominiki Osypiuk

6.30 + Marka Wawrzyniaka, o opiekę Matki Bożej dla żony i syna

          /of. rodz. Banaszczuków i Dudzińskich/

14.00 Dziękcz.-błagalna w 65. rocznicę ślubu Władysława i Lucyny Petruczyników

18.00 + Małgorzatę Paszkowską (greg. 10)

 

           Niedziela 11.06 – Uroczystość Trócy Przenajświętszej

7.30 Za żyjących i zm. członków Stowarzyszenia MBPDŚ, + Marię Kiendracką

7.30 + Halinę Dąbrowską (1 r.), Stefanię Kościuczyk

9.00 Za parafian

11.00 + Mariusza, Franciszka, Zdzisława, rodziców obojga stron i rodzeństwo

17.00 + Małgorzatę Paszkowską (greg. 11)

 

 

Zauważone błędy, które mogły powstać przy przepisywaniu intencji, prosimy zgłaszać telefonicznie: 83/ 378-20-27