Poniedziałek 20.11 – wspomn. św.Rafała Kalinowskiego, kapłana  

6.30 + Krzysztofa Burzec (11 r.), Józefa Burzec (19 r.)

6.30 + Jana, Bronisławę, Józefa, Annę, Marcina, Franciszka z rodz. Jarociów

17.00 + Elżbietę Szczygielską /of. rodzina Bosaków/

 

         Wtorek 21.11 – wspomn. Ofiarowania NMP

6.30 O Boża opiekę i miłosierdzie dla osób samotnych i opuszczonych

6.30 + Teresę Sokołowską /of. Stowarzyszenie OSP Jedna Dubica/

17.00 + Elżbietę Chilczuk

 

         Środa 22.11 – wspomn. św. Cecylii, dziewicy i męcznnicy  

6.30 + Teresę Wortolec (r.), Franciszka, Katarzynę, Dominika

6.30 + Józefa, Stanisława, Helenę, Kazimierę /of. siostra/

17.00 + Jakuba, Karola, Jerzego, Janinę, Franciszka, Karolinę z rodz.

         Wiszniewskich Bałajów i Zieńczuków

17.00 Do św. Cecylii w intencji chóru parafialnego

 

         Czwartek 23.11

6.30 + Sławomira Chomicza /of. Banaszczuk/

6.30 + Józefa Rowińskiego /of. Helena Petruczynik/

17.00 + Weronikę (4 r.), Zygmunta (3 r.) Jaszczuków

 

         Piątek 24.11 – wspomn. św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana

i towarzyszy  

6.30 + Józefę Szubarczyk /of. sąsiedzi/

6.30 + Stanisława Dimitruczuka /of. Krzysztof i Lidia Sokołowscy/

17.00 + Kazimierza Ośko (3 r.), Józefę, Pawła, Franciszkę, Stanisława z rodz.                   Antoniuków, + rodzeństwo obojga stron

 

         Sobota 25.11

6.30 + Piotra Tarasiuka of. noszący chorągiew św. Antoniego/

6.30 + Tadeusza, Elżbietę, Augustyna, Klarę, Urszulę, Janusza, Mikołaja, Mariannę           z rodz. Kossowskich i Draganów

17.00 + Irenę Romaniuk /of. córka/

 

         Niedziela 26.11 – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

7.30 + Kazimierę Paluszkiewicz (24 r.)

7.30 + Stanisławę Bujnik (30 dz.)

9.00 Dziękcz.-błag. w 18. rocznicę urodzin Magdaleny Nuszczyk /of. dziadkowie/

11.00 Za parafian

17.00 Dziękcz.-błagalna w 18. rocznicę urodzin Gabrieli Mirończuk

 

 

Zauważone błędy, które mogły powstać przy przepisywaniu intencji, prosimy zgłaszać telefonicznie: 83/ 378-20-27