Poniedziałek 8.01

6.30 + Piotra Tarasiuka (greg. 8)

6.30 + Franciszka (2 r.)

6.30 + Stanisława Dimitruczuka /of. Stowarzyszenie Jedna Dubica/

6.30 + Helenę Korniecką (12 r.) /of. dzieci/

 

            Wtorek 9.01

6.30 + Piotra Tarasiuka (greg. 9)

6.30 + Annę Lewczuk (6 r.)

6.30 + Annę, Jana Perchuciów /of. córka/

 

         Środa 10.01  

6.30 + Piotra Tarasiuka (greg. 10)

6.30 + Józefa, Karolinę Gabrylewiczów /of. synowa/

6.30 + Józefa Romaniuka, Kazimierza Matyjaszczyka  

 

         Czwartek 11.01

6.30 + Piotra Tarasiuka (greg. 11)

6.30 + Helenę Sokołowską (7 dz.) /of. uczestnicy pogrzebu/

6.30 + Edwarda, Leokadię, Stanisława, Jana, Sabinę, Annę, Józefa, Agatę, Józefa, Zofię, Pawła z rodz. Pajczuków i Zaleszczyków /of. Jadwiga Pajczuk/

6.30 + Krzysztofa Rożnowicza

Poza parafią: Dziękcz.-błagalna w 28. rocznicę urodzin Kamila i jego rodzeństwa  

 

         Piątek 12.01

6.30 + Piotra Tarasiuka (greg. 12)

6.30 + rodziców obojga stron /of. Stanisław Wiczuk/

6.30 + Józefa, + z rodz. Jaroszewiczów

6.30 + Józefa (31 r.), Jana (8 r.), + Jaroszewiczów, Zawistowskich, Kononiuków

 

         Sobota 13.01

6.30 + Piotra Tarasiuka (greg. 13)

6.30 + Kalińczuków, Barczyńskich, Pawłowiczów /of. Józefa Pawłowicz/

6.30 Dziękcz.-błagalna w 1. rocznicę urodzin Oliviera Daszczuka

17.00 + Czesława Hulewskiego (16 r.) /of. córka z rodziną/

 

          Niedziela 14.01

7.30 + Piotra Tarasiuka (greg. 14)

7.30 + Marka Wawrzyniaka (1 r.)

9.00 + Teresę Sokołowską /of. Bractwo Kurkowe/

11.00 Za parafian

17.00 + Feliksę, Antoniego Orzechowskich i zm. z rodziny

 

 

 Zauważone błędy, które mogły powstać przy przepisywaniu intencji, prosimy zgłaszać telefonicznie: 83/ 378-20-27