I

 

Modlimy się w intencjach papieskich, diecezjalnych oraz parafialnych po uzgodnieniu z księdzem proboszczem.

 

 

STYCZEŃ

 

Intencja ewangelizacyjna - Braterstwo ludzkie. Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

 

Diecezjalna- O oddalenie wszelkich epidemii, ustanie pandemii koronawirusa, o pokój na świecie, w naszej ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach.

 

Parafialna- Aby czas pandemii nie osłabił naszego życia duchowego i jedności ze wspólnotą parafialną.

 

 

 

LUTY

 

Intencja powszechna - Przemoc w stosunku do kobiet. Módlmy się w intencji kobiet - ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

 

Diecezjalna- O Boże błogosławieństwo dla naszych biskupów Kazimierza i Grzegorza, o dary Ducha Świętego dla kapłanów i osób konsekrowanych.

 

Parafialna: W intencji mężczyzn, aby wspierani opieką św. Józefa oraz heroicznym świadectwem błog. Męczenników Podlaskich z Pratulina stawali odważnie w obronie wiary i chrześcijańskich wartości, a zwłaszcza świętości każdego ludzkiego życia i godności rodziny.

 

 

 

MARZEC

 

Intencja ewangelizacyjna - Sakrament pojednania. Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

 

Diecezjalna - O łaskę pełnego zawierzenia Maryi by prowadziła nas do Chrystusa, aby nasze uczestnictwo w Eucharystii rzeczywiście było spotkaniem z Osobą Chrystusa, o zaangażowanie naszych serc w  modlitwy podczas Eucharystii.

 

Parafialna: O owocne przeżycie parafialnych wielkopostnych rekolekcji.

 

 

 

 

 

KWIECIEŃ

 

Intencja powszechna - Podstawowe prawa. Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

 

Diecezjalna- Za chorych, cierpiących i zmagających się z cierpieniem niepełnosprawności.

 

Parafialna: Za dzieci i młodzież, aby nieustannie wzrastały w czystości serca i przyjaźni z Kościołem.

 

 

 

MAJ

 

Intencja powszechna - Świat finansów. Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

 

Diecezjalna- O rychłą beatyfikację sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Parafialna: O liczne i święte powołania do służby Bożej w Kościele.

 

 

 

CZERWIEC

 

Intencja ewangelizacyjna - Piękno małżeństwa. Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością. 

 

Diecezjalna- Za wszystkie osoby poświęcone panu Bogu by były wiernymi świadkami Ewangelii, w intencji wynagradzającej Bogu za grzechy kościoła oraz o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne.

 

Parafialna: O zdrowie dla chorych, ulgę dla cierpiących, dobrą śmierć dla konających.

 

 

 

LIPIEC

 

Intencja powszechna - Przyjaźń społeczna. Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni. 

 

Diecezjalna- Za wszystkich przebywających na wakacjach, o odwagę głoszenia Chrystusa w naszym codziennym życiu.

 

Parafialna: Aby czas wakacji nie pozbawił nas potrzeby uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii.

 

 

 

SIERPIEŃ

 

Intencja ewangelizacyjna – Kościół. Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii. 

 

Diecezjalna- O trzeźwość naszego narodu, o odnowienie przyrzeczeń jasnogórskich w sercach Polaków, za pielgrzymów by duchowo powierzali się Jasnogórskiej Matce.

 

Parafialna: „Aby Maryja była bardziej znana i miłowana, by Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.

 

 

 

WRZESIEŃ

 

Intencja powszechna - Ekologicznie zrównoważony styl życia. Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

 

Diecezjalna -O dar wiary, nadziei i miłości dla dzieci i młodzieży, aby w Chrystusie odnajdywali wzór do naśladowania na drodze do nieba, o mądrość i roztropność dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów w wychowaniu młodego pokolenia.

 

Parafialna: O pogłębienie wiary w naszej parafii i rychłą beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot.

 

 

 

PAŹDZIERNIK

 

Intencja ewangelizacyjna - Uczniowie misjonarze. Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

 

Diecezjalna- Aby modlitwa różańcowa stawała się codzienną modlitwą w naszych Rodzinach.
Parafialna: O jedność, głęboką wiarę i miłość do Kościoła na wzór Błogosławionych Męczenników z Pratulina.

 

 

 

LISTOPAD

 

Intencja powszechna - Osoby cierpiące na depresję Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.   

 

Diecezjalna- Za wszystkich zmarłych a w szczególności za zmarłych z kół różańcowych i w czyśćcu cierpiących.

 

Parafialna: O rozwój wszystkich wspólnot w naszej parafii i ich czynne zaangażowanie w życie Kościoła.

 

 

 

GRUDZIEŃ

 

Intencja ewangelizacyjna - Katecheci Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego. 

 

Diecezjalna -Za polskie rodziny by czerpały ze Świętej rodziny z Nazaretu wzór zaufania do Boga mimo doświadczalnych przeciwności i cierpień.
Parafialna: Abyśmy wszyscy otworzyli nasze serca na przychodzącego żywego Chrystusa do nas w każdej Eucharystii.