Święto Przemienienia Pańskiego

1. Dziś w pierwszą niedzielę miesiąca obchodzimy odpust parafialny Przemienienia Pańskiego.  Suma odpustowa o godz. 12.30, połączona z procesją eucharystyczną. Uroczystościom będzie przewodniczył ks. Kamil Duszek, moderator oazy, doktorant KUL im. Jana Pawła II.

2. Trwa 37 Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę. Prosimy wszystkich o modlitwę w intencji pielgrzymów.

3. Serdecznie zapraszamy do udziału w 19 Pieszej Pielgrzymce do Kodnia. Wyruszymy tradycyjnie 14 sierpnia (poniedziałek) o godz. 5.00 rano z kościoła parafialnego w Wisznicach. Zapisy przyjmujemy w piątek 11 sierpnia od 16.00 do 19.00, oraz w sobotę i niedzielę, 12 i 13 sierpnia, od 9.00 do 13.00 i od 16.00 do 19.00, w budynku starej plebanii. Przy zapisie podajemy imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania. Wpisowe wynosi 35 zł (koszulka, czapeczka, ubezpieczenie i ciepły posiłek na trasie). Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką dorosłych. Prosimy pielgrzymów, aby zabrali ze sobą na pielgrzymkę różaniec i śpiewnik. Wszystkich prosimy o modlitwę w intencji naszej pielgrzymki, aby wydała obfite owoce.

4. W środę 9 sierpnia do naszej parafii przybędą uczestnicy Podlaskiej Konnej Pielgrzymki w Hołdzie Kawalerii Rzeczpospolitej, zdążający do Kodnia. Zatrzymają się tradycyjnie w Dubicy przy szkole; serdecznie ich powitajmy i gościnnie przyjmijmy.

5. W dniu 26 sierpnia odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Kół Różańcowych do Sanktuarium Maryjnego w Leśnej Podlaskiej. Jest organizowany wyjazd autokarem na te uroczystości. Zapisy u pani Teresy Trochonowicz i pani Joanny Dudzińskiej. Program tych uroczystości jest wywieszony w gablocie. Zapraszamy do uczestnictwa w tej pielgrzymce.

6. Dziękujmy za dar sierpniowej abstynencji od alkoholu, podjętej dla trzeźwości naszej parafii i Ojczyzny.

7. W liturgii tego tygodnia obchodzimy: 9 sierpnia – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) dziewicy i męczennicy, patronki Europy; 10 sierpnia – Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.

8. Bóg zapłać za ofiary zebrane w ostatnią niedzielę: na tacę – 2665 zł., na pojazdy dla polskich misjonarz podczas błog. samochodów – 1198 zł.

9. W dzisiejszym Echu Katolickim polecamy: O Bogu Ojcu i Jego obecności w liturgii oraz w życiu każdego z nas; Jak rozmawiać o chorobie nowotworowej; Św. Jan Vianney – patron proboszczów; O wychodzeniu z choroby alkoholowej oraz przeciwdziałaniu przemocy domowej.

 

10. Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowują się (zapowiedź 1): Marek Kisiel, kawaler z Marylina, parafii tutejszej i Natalia Olga Popowicz, panna z Zamościa, parafii św. Michała Archanioła w Zamościu. Otoczmy ich naszą modlitwą, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących pomiędzy nimi, zobowiązany jest o tym poinformować tutejszych duszpasterzy.

11. W dniach 21 – 23 sierpnia organizowany jest wyjazd młodzieży do Krakowa w ramach projektu „Ecce Homo – śladami św. Brata Alberta” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.