27. Niedziela zwykła

 

1. W podziękowaniu Panu Bogu za wielki pontyfikat św. Jana Pawła, pod hasłem Idźmy naprzód z nadzieją przeżywamy dziś XVII Dzień Papieski, połączony ze zbiórką ofiar do puszek na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Trzeciego Tysiąclecia” dla uzdolnionej młodzieży z mniejszych miejscowości, z uboższych rodzin. Po Mszy świętej o godz. 11.00 odbędzie się kolejne spotkanie dla rodziców i dzieci klas III.

2. Na ręce p. Joanny Dudzińskiej i p. Teresy Trochonowicz składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim uczestnikom wczorajszej modlitwy Różaniec do Granic.

3. Zachęcamy do liczniejszego i pobożnego udziału w Nabożeństwach różańcowych: w dni powszednie o godz. 16.30 ( po różańcu Msza święta), w niedziele po Mszy świętej o godz. 11.00 oraz bardzo prosimy o wspólną modlitwę różańcową w naszych rodzinach. Za odmówienie jednej części różańca w kościele, kaplicy, a także w rodzinach czy pobożnym stowarzyszeniu można uzyskać odpust zupełny. W sobotę 14 października z racji ślubu nabożeństwo różańcowe rozpocznie się pół godziny później - o godz. 17.00.

4. Zapraszamy w piątek 13 października na ostatni w tym roku Różaniec fatimski.  

5. Dnia 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, dzień wdzięczności i modlitwy za wszystkich nauczycieli i prawników polskiej oświaty.

6. W najbliższą sobotę, 14 października, w sali na starej plebanii odbędzie się parafialny egzamin wewnętrzny kandydatów do sakramentu bierzmowania (w formie ustnej): o godz. 11.00 – grupa 2, godz. 12.00 – grupa 1 i 3, godz. 13.00 – grupa 3. Na egzamin młodzież przynosi indeksy.

7. W przyszłą niedzielę 15 października rozpoczynamy jesienny cykl 10 katechez dla osób przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Katechezy odbywać się będą w sali na starej plebanii i rozpoczną się o godz. 10.00 (po Mszy świętej o godz. 9.00).  

8. W polskich szpitalach wciąż zabijane są nienarodzone dzieci: ponad 90 % dzieci podejrzewanych o chorobę lub upośledzenie zabija się w okrutny sposób – zamiast pomagać. W roku 2016 zabito w ten sposób, bo obecne polskie prawo, niestety, na to pozwala 1042 dzieci!  Możemy i powinniśmy powstrzymać to okrucieństwo. Dlatego w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Zatrzymaj aborcję zwracamy się o pomoc w ratowaniu przed aborcją (zabijaniem) nienarodzonych dzieci.  Już dziś oraz w najbliższe dni i niedziele w naszej parafii odbywa się zbiórka podpisów pod wspomnianym projektem prawnej ochrony życia wszystkich dzieci poczętych; do wniesienia projektu pod obrady Sejmu RP potrzeba zebrać minimum 100 tysięcy podpisów.  Podczas wpisu (osób od 18 roku życia) należy podać pełną nazwę miejscowości zamieszkania i numer PESEL. Biskupi polscy polecają naszej modlitwie ten projekt i zachęcają do zbierania podpisów.

9. Bóg zapłać za ofiary złożone w ostatnią niedzielę: na tacę dla Caritas Diecezji Siedleckiej – 2416 zł., do puszek na pomoc poszkodowanym w  trzęsieniu ziemi w Meksyku – 1729 zł.

10. Należność za wycięcie na cmentarzu drzew uschłych i zagrażających bezpieczeństwu wynosi 7 tys. zł.  

11. W dzisiejszym „Echu Katolickim” warto przeczytać: „Odzyskać niedzielę” – dlaczego niedziela powinna być dniem wolnym od pracy? „Na ratunek małżeństwu” – mężem i żoną jesteśmy aż do śmierci, Jak islam zapisał się w historii Europy? O depresji nastolatków. W „Rycerzu Niepokalanej” polecamy: Masoneria i św. Maksymilian zwycięzca.

 

12. Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowują się (zapowiedź 3): Paweł Krawczuk, kawaler z Warszawy, ul. E. Zegadłowicza, parafii św. Stanisława B. i M. i Justyna Borsuk, panna z Wygody, parafii tutejszej. Otoczmy ich naszą modlitwą, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między nimi, zobowiązany jest o tym powiadomić tutejszych duszpasterzy.