29. Niedziela zwykła

 

1. Pod hasłem Idźcie i głoście rozpoczynamy w dzisiejszą niedzielę Tydzień Misyjny. Z pomocą Maryi, Matki ewangelizacji rozpalmy w naszych sercach i w całej naszej parafii misyjny zapał, aby przez nas Dobra Nowina Jezusa rozbrzmiewała w naszych  czasach. Duchowo i materialnie wspierajmy dzieła misyjne Kościoła, naszych kapłanów, misjonarzy i misjonarki oraz osoby świeckie. O liczniejszy udział w nabożeństwach różańcowych i modlitwę w intencji misji świętych prosimy w tym Tygodniu członków Kół Różańcowych - w czwartek o beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na misje. Według danych Komisji Episkopatu Polski ds. Misji z 1 czerwca br. na świecie pracuje obecnie 2007 polskich misjonarzy; na dzień 31.12.2014 r. katolicy stanowili 17,77 % ogółu ludności świata.

2. W ostatnią niedzielę na wszystkich Mszach świętych w naszym kościele uczestniczyło 1156 osób (477 mężczyzn, 679 kobiet), do Komunii świętej przystąpiło 476 osób (159 mężczyzn, 317 kobiet). 

3. W sobotę 28 października przypada Uroczystość św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, głównych Patronów Diecezji Siedleckiej.

4. W następną niedzielę 29 października nastąpi zmiana czasu na zimowy, w nocy cofniemy wskazówki zegara z godz. 3 na 2.

5. Informacje przed sakramentem bierzmowania: dziś po Mszy świętej o godz. 11.00 i różańcu odbędzie się obowiązkowe spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania, w sobotę 28 października o godz. 15.00 dla kandydatów i ich rodziców.

6. Prosimy osoby pełnoletnie o składanie podpisów pod projektem prawnej ochrony życia wszystkich dzieci poczętych Zatrzymaj aborcję. Podczas wpisu należy podać pełną nazwę miejscowości zamieszkania i numer PESEL.

7. Naszej młodzieży studiującej przypominamy o obowiązującym ją w sumieniu obowiązku pogłębienia swojej wiary i usilnie dlatego prosimy o udział w katechezach, spotkaniach formacyjnych i modlitewnych prowadzonych w ośrodkach Duszpasterstwa Akademickiego. W Białej Podlaskiej od wielu już lat dział Duszpasterstwa Akademickiego przy ul. Akademickiej 39 - duszpasterze akademiccy zapraszają wszystkich studentów.

8. Prosimy o posprzątanie grobów na cmentarzu i przypominamy o obowiązku godnego zachowania na wszystkich cmentarzach.

9. Prosimy o wzięcie kartek wspominkowych i wypisanie na nich imion swoich zmarłych wraz z podaniem miejsca zamieszkania. Wypełnione kartki wspominkowe oddajemy księżom w zakrystii lub kancelarii. Jako ludzie wierzący w życie wieczne i zmartwychwstanie ciała pamiętajmy, że najcenniejszym sposobem okazania miłości i niesienia pomocy osobom zmarłym są dary duchowe: ofiara Mszy świętej, Komunia, modlitwa, a nie rzeczy materialne w postaci mnóstwa kwiatów i zniczy.   

10. Bóg zapłać za ofiary złożone w ostatnią niedzielę na tacę - 2577 zł. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na budowę Sanktuarium błog. Męczenników Podlaskich w Pratulinie.

11. Bóg zapłać za ofiarowanie darów (jabłek i warzyw) dla Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej, p. Adamowi Haczkurowi z Dubicy także za transport tych darów do Seminarium.

 

12. W dzisiejszym „Echu Katolickim” polecamy: W Tygodniu Misyjnym rozmowę o pracy misyjnej z siostrą zakonną i świecką woluntariuszką, „Pokutować – ale jak?” „Zawsze staję po stronie rolnika” – rozmowę z ks. Stanisławem Chodźko, diecezjalnym duszpasterzem rolników, Niewyjaśnione okoliczności morderstwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dzieciom polecamy „Promyczek dobra” i „Mały promyczek dobra”.