4. Niedziela Adwentu

 

  1. Przeżywamy dziś 4. Niedzielę Adwentu i ostatni dzień liturgicznego Okresu Adwentu   Roku Pańskiego 2017 – wszyscy czujemy bliskość wielkiej i radosnej Uroczystości   Narodzenia Pańskiego. Pomyślmy, czy naprawdę jesteśmy duchowo przygotowani na   przyjście Pana? Czy Chrystus przez łaskę i miłość narodził się w naszych sercach? Czy znajdzie miejsce we wszystkich naszych rodzinach? 

  2. Dziś 24 grudnia przeżywamy także Wigilię Bożego Narodzenia. Zachowajmy w   naszych domach i rodzinach głęboko religijny charakter tego wyjątkowego dla nas   wierzących Polaków dnia i wieczerzy wigilijnej. Wieczerzę wigilijną rozpocznijmy   wspólną modlitwą „Wierzę w Boga”, odczytaniem opisu narodzenia Pana Jezusa z 2.   rozdziału Ewangelii św. Łukasza, śpiewem kolędy. Stawiając na wigilijnym stole   dodatkowe nakrycie, pamiętajmy o osobach samotnych, chorych i opuszczonych – jeśli   wiemy, że tacy są, zaprośmy ich do siebie. Łamiąc się opłatkiem, znakiem obecnego   pośród nas Chrystusa, usuńmy na zawsze z serc wszystkie gniewy i spory. Pamiętajmy,   że w katolickich domach podczas Wigilii nie pije się alkoholu.

  3. Celebrację Uroczystości Narodzenia Pańskiego rozpoczniemy o godz. 23.30 liturgią   Godziny czytań, o godz. 24.00 sprawowana będzie Pasterka za parafian i   zgromadzonych. W dzień Uroczystości Narodzenia Pańskiego 25 grudnia Msze święte   będą o godz. 9.00, 11.00 i 17.00 (nie będzie Mszy o godz. 7.30).

  4. W liturgii tygodnia obchodzimy:

    * We wtorek 26 grudnia w drugim dniu Oktawy Narodzenia Pańskiego - Święto św.   Szczepana, pierwszego męczennika, Msze święte        według porządku niedzielnego, taca na          Jubileusz 200-lecia Diecezji Siedleckiej.   

    * 27 grudnia – Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty

    * 28 grudnia – Święto Świętych Młodzianków Męczenników. Jest to dzień szczególnej   modlitwy w intencji poczętych nienarodzonych dzieci.

  5. Pamiętajmy, że w piątek po Bożym Narodzeniu obowiązuje powstrzymanie się od   pokarmów mięsnych.

  6. W następną niedzielę 31 grudnia obchodzimy Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i   Józefa. Z racji zakończenia roku cywilnego, po Mszy świętej o godzinie 17.00 zostanie   odprawione         nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne przed Najświętszym Sakramentem.

  7. Bóg zapłać za ofiary zebrane podczas „Niedzieli chleba” na świąteczne paczki dla   uboższych osób, a członkom Akcji Katolickiej za zorganizowanie akcji i przygotowanie   paczek.

  8. Już dzisiaj składamy Bóg zapłać za ubranie żłóbka w naszym kościele: Leszkowi i   Jolancie Kuśmierzom, Mirosławie Bortniczuk, Zenonowi i Teresie Trochonowiczom,   Robertowi (p. kościelnemu) i Katarzynie Samojlukom, Marianowi Pudlakowi,   Adamowi i Przemysławowi Parchomiukom, dziewczętom z gimnazjum Julicie   Drzewiczuk i Adriannie Korybskiej; Beacie Jańczuk za wykonanie ozdób choinkowych, ofiarodawcom choinek, Henrykowi Stolarczukowi za przywiezienie choinek i pomoc w   ustawieniu przy ołtarzu.    

  9. Możemy jeszcze nabyć wigilijną świecę Caritas; 50 groszy z każdej świecy zostanie   przekazane na rzecz misjonarzy z naszej diecezji pracujących na misjach w Boliwii.

  10. Z Bożą pomocą rozpoczynamy wizytę duszpasterską rodzin naszej parafii; pragniemy    wszystkim zanieść Boże błogosławieństwo, ze wszystkim się spotkać i pomodlić,     umocnić wiarę i miłość w naszych rodzin, i dlatego prosimy, aby jeśli to będzie możliwe, podczas   kolędy obecni byli wszyscy. Ofiary składane podczas kolędy zostaną przeznaczone na potrzeby i dalsze dzieła w naszej parafii. W tym tygodniu od godz. 9.00 wizyta   duszpasterska 2 księży: piątek 29 grudnia – Rowiny, sobota 30 grudnia – Łyniew. Prosimy o przyjazd po księży 15 minut przed rozpoczęciem kolędy.

 

  11. W świątecznym „Echu Katolickim” polecamy: Kalendarz na rok 2018, Opłatki   powstają z mąki, wody i modlitwy – siostry sakramentki opowiadają jak wygląda   wypiekanie opłatków? „Drzewo prosto z raju” – choinka jest       cudowną „katechezą” o   Bożym Narodzeniu, „Z Bogiem mogę wszystko” – rozmowę o wierze z aktorem   Marcinem Kwaśnym, O tym, że życie jest cudem, opowiada położna.