4. Niedziela Wielkiego Postu

 

  1. W dzisiejszą 4. Niedzielę Wielkiego Postu – Niedzielę Laetare (radujcie się)   rozpoczynamy w naszej parafii trzydniowe        rekolekcje wiekopostne, które   poprowadzi         ks. kanonik Marek Matusik, wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego i instytutów   życia apostolskiego – serdecznie go witamy w naszej wspólnocie i otaczamy modlitwą.      Bardzo gorąco wszystkich prosimy o pobożny i pełny udział w rekolekcjach, może     ostatnich w życiu, o dokonanie szczerej i głębokiej refleksji nad swoim życiem wiary w   świetle głoszonego nam słowa Bożego, o modlitwę w intencji rekolekcji, oraz o          zachęcenie innych do uczestnictwa w rekolekcjach i pomoc osobom starszym i dzieciom     w dostaniu się do kościoła.

  2. Porządek rekolekcji: w poniedziałek 12 marca i wtorek 13 marca Msze święte z   nauką rekolekcyjną o godz. 10.00, 12.15 (z nauką dla dzieci i uczniów gimnazjum) i   17.00. Ponadto: * w poniedziałek - o godz. 11.00 spotkanie rekolekcyjne w   gimnazjum, po Mszy świętej o godz. 17.00 nauka stanowa dla kobiet, * we wtorek - o   godz. 11.00 spotkanie rekolekcyjne w Liceum, po Mszy świętej o godz. 17.00 nauka   stanowa dla mężczyzn.  Spowiedź rekolekcyjna w poniedziałek i wtorek - pół godziny   przed każdą Mszą świętą. Zakończenie rekolekcji we wtorek Komunią świętą generalną z   możliwością uzyskania odpustu zupełnego        za pobożne wysłuchanie trzech nauk   rekolekcyjnych. Tradycyjnie tacę z ostatniego dnia rekolekcji – jako wyraz naszej   wdzięczności - oddajemy do dyspozycji ks. rekolekcjonisty.

  3. W zakrystii przyjmujemy zgłoszenia osób chorych i w podeszłym wieku,   potrzebujące posługi sakramentalnej kapłana w domu.

  4. We wtorek 13 marca przypada 5. rocznica wyboru na Stolicę Piotrową papieża   Franciszka.

  5. W imieniu Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym zapraszamy w sobotę 17 marca na   kolejną comiesięczną modlitwę w intencji małżeństw i rodzin, którą rozpocznie Msza   święta o godz. 17.00. W dalszej części spotkania: konferencja „Z Jezusem w   codzienności – w radości i w trudnościach” Idy Niemirowskiej, żony i matki,   absolwentki         teologii KUL, świadectwa i adoracja Najświętszego Sakramentu.

  6. W przyszłą niedzielę 18 marca po Mszy świętej o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie   dla rodziców i dzieci klas III.  

  7. Bóg zapłać za ofiary zebrane w ostatnią niedzielę: na tacę – 2611 zł.; dziś taca na   ogrzewanie kościoła, w przyszłą niedzielę na kwiaty do grobu Pańskiego.

  8. W najnowszym Echu Katolickim parto przeczytać: W szkole św. Józefa, Z 200-letnich   dziejów diecezji siedleckiej, „Sen mara, Bóg wiara” - czy można wierzyć w sny?       Dar   pobożności - na czym polega prawdziwa pobożność, Dlaczego znajomość historii   naszego narodu i uczciwe rozliczenie się z przeszłością są tak ważne? Dzieciom   polecamy Promyczek dobra i Mały promyczek dobra.

  9. Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowują się (zapowiedź 1): Kamil Paweł   Moszkowski, kawaler z Wisznic, ul. Sosnowa i Monika Justyna Olszewska, panna z   Wygody, oboje parafii tutejszej. Otoczmy ich naszą modlitwą, kto by wiedział o   przeszkodach zachodzących pomiędzy nimi, zobowiązany jest poinformować   tutejszych duszpasterzy.