DEKRET BISKUPA SIEDLECKIEGO

O USTANOWIENIU I PRZEŻYWANIU ROKU JUBILEUSZOWEGO W KODNIU

 

W roku 2023 przypada jubileusz 300-lecia koronacji papieskimi koronami Obrazu Matki Bożej Królowej Podlasia – Matki Jedności, który znajduje się w Bazylice Mniejszej w Kodniu.

Historia Obrazu związana jest z rodem Sapiehów, właścicieli Kodnia i sięga XVII w. W roku 1629 jeden z przedstawicieli tego rodu, książę Mikołaj Sapieha, rozpoczął budowę nowego kościoła pw. św. Anny w Kodniu. W 1631 r. sprowadził do niego obraz Matki Bożej Guadalupeńskiej, będący odwzorowaniem czczonej tam od średniowiecza figury. W bardzo krótkim czasie zasłynął wieloma cudami i Kodeń stał się dla tej części Europy znaczącym sanktuarium. Ten wzrost pobożności i rosnąca liczba nawróceń osób przybywających przed oblicze Matki Bożej Kodeńskiej oraz starania rodu Sapiehów, doprowadziły do koronacji Matki Bożej Kodeńskiej koronami papieskimi, co miało miejsce w dniu 15 sierpnia 1723 r. W wyniku represji po powstaniu styczniowym i nasilającemu się prześladowaniu unitów, w dniu 2 sierpnia 1875 r. na rozkaz cara obraz został wywieziony na Jasną Górę do Częstochowy, a powrócił do Kodnia 3 września 1927 r. dzięki staraniom Biskupa Henryka Przeździeckiego. Od tego czasu kustoszami sanktuarium są Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Dzisiaj kult Matki Bożej Kodeńskiej jest bardzo żywy i każdego roku dziesiątki tysięcy pielgrzymów z kraju i z zagranicy przybywają przed Jej oblicze.

Diecezja Siedlecka wraz z Kustoszami Sanktuarium Kodeńskiego, pragnie w dniu 15 sierpnia 2023 r., dokładnie w 300-tą rocznicę koronacji Obrazu, łącząc się z Ojcem Świętym poprzez osobę Legata Papieskiego, wyśpiewać uroczyste Te Deum Laudamus za wielkie rzeczy, których Bóg dokonał i dalej dokonuje za przyczyną Bogurodzicy w Jej cudownej Ikonie na Podlaskiej Ziemi oraz nałożyć nowe korony pobłogosławione przez papieża Franciszka w sierpniu br.

W związku z powyższymi uroczystościami ustanawiam okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Rokiem Jubileuszowym w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu. Jednocześnie informuję, że na czas trwania Roku Jubileuszowego Penitencjaria Apostolska pismem z dnia 30 grudnia 2022 (Prot. N. 1233/22/I) udzieliła daru odpustu zupełnego, który mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami wszyscy wierni przybywający do Kodnia, a także chorzy, cierpiący i ci, którzy nie mogąc uczestniczyć osobiście w przewidzianych celebracjach jubileuszowych sprawowanych w tym okresie w Kodniu, będą łączyć się duchowo, szczególnie za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

Zachęcam zatem wszystkich wiernych, szczególnie z terenu Diecezji Siedleckiej, do nawiedzania Sanktuarium Kodeńskiego w Roku Jubileuszowym i modlitwy przez orędownictwo Maryi, Królowej Podlasia i Matki Jedności, udziału w zaplanowanych uroczystościach jubileuszowych i korzystania z daru odpustu zupełnego.

Z pasterskim błogosławieństwem

 

+ Kazimierz Gurda

Biskup Siedlecki

 

Ks. Jan Babik

Kanclerz

 

L.dz. 1395/2022

Siedlce, dnia 31 grudnia 2022 r.