Chrystus moim Panem i Zbawcą!

 

Niedziela 31 marca 2019 roku to już niestety ostatni dzień naszych Jubileuszowych Misji Ewangelizacyjnych. Dzisiejsza myśl przewodnia to: „Chrystus moim Panem i Zbawcą!”. Msze św. były odprawione w porządku z poprzedniej niedzieli, czyli o 7.30, 9.30, 11.30 i 17.00.

Eucharystię o godz. 9.30 celebrował ks. proboszcz Jan Pieńkosz. Poprzedziło ją modlitewne przygotowanie. Wpatrzeni w oblicze Matki Jedności i naszych starszych braci, Błogosławionych Unitów z Pratulina dziękowaliśmy za doznane łaski i polecaliśmy tych, którzy nie skorzystali z dobra płynącego z Misji św. Odmówiliśmy Litanię do Błogosławionych Męczenników Podlaskich i „Pod Twoją obronę”. Rozważaliśmy II tajemnicę radosną Różańca.

Z Maryją i Błogosławionymi Męczennikami Podlaskimi ku Chrystusowi.

 

Na siódmy dzień (sobotę) wielu z nas czekało od początku Misji św., 30 marca naszą parafię nawiedziły Święte Znaki. Myśl przewodnia tego dnia to: „Z Maryją i Błogosławionymi Męczennikami Podlaskimi ku Chrystusowi”.

Modlitewne oczekiwanie rozpoczęliśmy o godz. 11.30. Pełni wdzięczności rozważaliśmy II tajemnicę radosną Różańca i odmówiliśmy Litanię do Błogosławionych Męczenników Podlaskich.

Zbawczy sens cierpienia.

 


Szósty dzień Misji św. (piątek) był dniem wynagrodzenia i postu. Przebiegał on pod hasłem: „Zbawczy sens cierpienia”.

Osoby starsze i chore przybyły do kościoła na godz. 9.00. Wtedy to bowiem była dla nich specjalna Msza św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem na sposób lurdzki.

Oto wielka tajemnica wiary.

 

Czwartek 28 marca to bardzo ważny dzień naszych Misji, dzień dziękczynienia za dar Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Myśl przewodnia tego dnia to: „Oto wielka tajemnica wiary”.

O godz. 9.00 odbyła się Msza Święta. Przed jej rozpoczęciem odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.  Po pieśni na wejście „Chrystus, Chrystus  to nadzieja cała nasza”, I Czytaniu, Psalmie i Ewangelii o ustanowieniu Eucharystii wysłuchaliśmy nauki misyjnej, w której poruszano następujące problemy:

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!

 

27 marca to czwarty dzień naszych Jubileuszowych Misji Ewangelizacyjnych, to czas pojednania i odpuszczenia win w sakramencie pokuty. Myślą przewodnią tego dnia było: „W imię Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem!”. Msza św. była jedynie o godz. 6.30, a potem odbyły się trzy nabożeństwa pokutne i spowiedź święta.