3 marca 2019 roku gościliśmy w naszej parafii Księży Misjonarzy: ks. dr Zbigniewa Sobolewskiego i ks. dr Tomasza Czarnockiego, którzy będą przewodniczyć naszym Jubileuszowym Misjom Ewangelizacyjnym.

Misje to znana od dawna praktyka religijna Kościoła. Są to rekolekcje, które przeprowadza się co kilka lat dla całej parafii. Ich celem jest umocnienie i odnowienie wiary.