Misje to znana od dawna praktyka religijna Kościoła. Są to rekolekcje, które przeprowadza się co kilka lat dla całej parafii. Ich celem jest umocnienie i odnowienie wiary.

Do organizowania misji zobowiązuje Kodeks Prawa Kanonicznego. Zwykle trwają one w parafii cały tydzień. Na zaproszenie księdza proboszcza przyjeżdżają księża misjonarze, którzy głoszą wiernym nauki o wierze i moralności. W parafii są odprawiane liczne nabożeństwa, między innymi Msze św. z kazaniem misyjnym, Różaniec misyjny, nabożeństwo za zmarłych, Droga Krzyżowa. Na zakończenie misji wierni przystępują do spowiedzi i Komunii św., odbywa się uroczyste poświęcenie Krzyża misyjnego.

W naszej diecezji z racji jej 200 – lecia trwają Parafialne Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne, które rozpoczęły się 26 sierpnia 2018 roku, a zakończą się latem 2022 roku w Siedlcach. Przeprowadzają je we wszystkich parafiach diecezji siedleckiej specjalnie powołane do tego zespoły misjonarzy. W naszej parafii misjom przewodniczyć będą ks. Zbigniew Sobolewski i ks. Tomasz Czarnocki.

Ksiądz Biskup Ordynariusz Kazimierz Gurda tak o to mówi o roli misji:

„Są one bardzo ważnym wydarzeniem dla poszczególnych parafii i dla całej diecezji. Misje to czas głębokiej refleksji dla wspólnoty parafialnej i dla każdego z parafian nad stanem wiary i miłości do Pana Boga oraz nad przynależnością do wspólnoty Kościoła diecezjalnego i parafialnego. Niech Wasza modlitwa w intencji ewangelizacyjnych misji parafialnych otworzy serca wszystkich na działanie Bożego słowa i Bożej łaski, niech pomoże w zwróceniu – mocniej niż dotychczas – serc wszystkich osób ku Panu Bogu".