Proboszcz

ks. Jan Pieńkosz, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Siedlcach, mgr lic. teologii, w parafii od 01 lipca 2013 r.,

ul. Kościelna 2, 21-580 Wisznice

 

Wikariusz

ks. Remigiusz Niewęgłowski, w parafii od 26 sierpnia 2014 r., dr teologii

ul. Kościelna 2, 21-580 Wisznice

 

Emeryt

ks. Jan Gogłoza, kanonik honorowy Kapituły Kolegiaty Janowskiej

ul. Kościelna 2, 21-580 Wisznice

 

Pracownicy kościelni

 

Organistka

Joanna Gromysz - zam. Curyn, 21-580 Wisznice