Proboszcz

Ks. Jan Pieńkosz, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Siedlcach, mgr lic. teologii, w parafii od 01 lipca 2013 r.,

ul. Kościelna 2, 21-580 Wisznice

 

Wikariusz

Ks. Mateusz Sudewicz, mgr teologii, w parafii od 15 sierpnia 2022 r.

ul. Kościelna 2, 21-580 Wisznice

 

Emeryt

Ks. Jan Gogłoza, kanonik honorowy Kapituły Kolegiaty Janowskiej

ul. Kościelna 2, 21-580 Wisznice