Wyrzekam się zła. 

 

Trzeci dzień Misji św. (wtorek, 26 marca) Grzech i nawrócenie przyniósł przesłanie „Wyrzekam się zła.”

Mszę św. o godz. 9.00 poprzedziła Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwa litanijna do Jezusa Miłosiernego. W refleksję o Miłosierdziu Bożym wprowadziła nas Ewangelia o darowaniu długu.

Niech mi się stanie według Twego słowa. 

 

Drugi dzień Misji św. przypadł na Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca). Zastanawialiśmy się nad wiarą Maryi i naszą wiarą. Hasło tego dnia to: „Niech mi się stanie według Twego słowa”.

O godz. 9.00 odbyła się Msza św. z nauką misyjną i obrzędem podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Naukę wygłosił  ks. dr Tomasz Czarnocki.   Była ona osadzona w Uroczystości Zwiastowania Pańskiego i dotyczyła właściwej relacji człowieka z Bogiem. 

Idźcie i głoście: Bóg szuka człowieka!

Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne rozpoczęły się w naszej parafii w III niedzielę Wielkiego Postu, czyli 24 marca 2019 roku, a zakończą się 31 marca. Prowadzą je: ks. dr Zbigniew Sobolewski i ks. dr Tomasz Czarnocki. Każdy dzień przebiega pod innym hasłem. Na czas Misji św. wstrzymano malowanie wewnątrz świątyni.

Motto pierwszego dnia to: „Idźcie i głoście: Bóg szuka człowieka”. O godz. 7.30 odbyła się inauguracja Misji św. Przed świątynią ks. proboszcz Jan Pieńkosz gorąco powitał Misjonarzy. Przekazał Kapłanom do ucałowania święte znaki i od nich zaczął obrzęd pokropienia wszystkich wiernych święconą wodą.

JUBILEUSZOWE MISJE EWANGELIZACYJNE W PARAFII PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W WISZNICACH

24 – 31 marca 2019 r.

W mocy Bożego Ducha

Przewodniczą: ks. dr Zbigniew Sobolewski i ks. dr Tomasz Czarnocki