JUBILEUSZOWE MISJE EWANGELIZACYJNE W PARAFII PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W WISZNICACH

24 – 31 marca 2019 r.

W mocy Bożego Ducha

Przewodniczą: ks. dr Zbigniew Sobolewski i ks. dr Tomasz Czarnocki

Dzień 1. - Niedziela 24 marca: Rozpoczęcie Misji świętych.

Idźcie i głoście: Bóg szuka człowieka!

Godz. 7.30 – Obrzęd inauguracji misji, Msza święta z nauką misyjną.

Kolejne Msze święte z nauką misyjną o godz. 9.30, 11.30 i 17.00.

Po Mszy świętej o godz. 17.00 procesja na cmentarz, nabożeństwo za zmarłych zakończone Apelem Jasnogórskim.

Dzień 2. – Poniedziałek 25 marca, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego: Wiara Maryi i nasza.

Niech mi się stanie według Twego słowa. 

Godz. 9.00 – Msza święta z nauką misyjną i obrzędem podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Po Mszy świętej spotkanie misyjne dla wszystkich wspólnot w parafii.

Godz. 18.00 - Msza święta z nauką misyjną i obrzędem podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Po Mszy świętej spotkanie misyjne dla rodziców.

Godz. 20.30 – Modlitwa przed Apelem Jasnogórskim.

Dzień 3. – Wtorek 26 marca: Grzech i nawrócenie.

Wyrzekam się zła. 

Godz. 9.00 i 18.00 - Msza święta z nauką misyjną.

Po Mszy o godz. 18.00 spotkanie misyjne dla młodzieży.

Godz. 20.30 – Modlitwa przed Apelem Jasnogórskim. 

Dzień 4. – Środa 27 marca: Dzień pojednania i odpuszczenia win w sakramencie pokuty.

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!

Msza święta tylko o godz. 6.30.

Godz. 9.00 - Nabożeństwo pokutne i spowiedź święta.

Godz. 13.00 - Nabożeństwo pokutne i spowiedź dla dzieci.

Godz. 18.00 - Nabożeństwo pokutne i spowiedź święta.

Godz. 20.30 - Modlitwa przed Apelem Jasnogórskim. 

Dzień 5. – Czwartek 28 marca: Dzień dziękczynienia za dar Eucharystii i sakrament Kapłaństwa.

Oto wielka tajemnica wiary. 

Godz. 9.00 – Msza święta z nauką misyjną.

Godz. 13.00 – Msza święta z udziałem dzieci.

Godz. 18.00 – Msza święta z nauką misyjną.

Godz. 20.30 – Modlitwa przed Apelem Jasnogórskim.

Dzień 6. – Piątek 29 marca: Dzień wynagrodzenia i postu.

Zbawczy sens cierpienia.

Godz. 9.00 – Msza święta dla chorych i osób starych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, nabożeństwo dla chorych z udzieleniem błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na sposób lourdzki.

Odwiedziny chorych z Panem Bogiem w domu.

Godz. 18.00 – Msza święta z nauką misyjną

Po Mszy świętej Droga Krzyżowa wynagradzająca ulicami Wisznic.

Dzień 7. – Sobota 30 marca: Nawiedzenie Świętych Znaków.

Z Maryją i Błogosławionymi Męczennikami Podlaskimi ku Chrystusowi.

Godz. 12.00 Przybycie i powitanie Świętych Znaków: ikony Matki Bożej Kodeńskiej i relikwii Błogosławionych Męczenników Podlaskich z Pratulina, 

Eucharystia pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy.

Godz. 18.00 – Msza święta dla małżonków z odnowieniem przysięgi małżeńskiej.

Czuwanie przy Świętych Znakach zakończone Apelem Jasnogórskim.

Dzień 8. - Niedziela 31 marca: Uroczyste zakończenie Misji świętych.

Chrystus moim Panem i Zbawcą!

Godz. 7.30, 9.30, 11.30 i 17.00 - Msze święte z nauką misyjną i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.

Po Mszy świętej o godz. 17.00 obrzęd podniesienia i poświęcenia krzyża misyjnego.

Modlitwa w intencji misji 

O Jezu, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, poślij od Ojca, na nowo Ducha Świętego, aby odnowił oblicze naszej parafii, aby rozgrzał serca zobojętniałe i zimne, aby wlał odwagę w serca tchórzliwe, aby umocnił serca słabnące w wierze, aby przyprowadził do nawrócenia serca niewierne i zdradliwe, aby oświecił serca błądzące i idące na kompromis z duchem tego świata, aby ożywił w sercach wszystkich świadomość powołania do apostolstwa w rodzinie, parafii, miejscu pracy, nauki i wypoczynku. Amen.

Matko Boża Kodeńska – módl się za nami,

Święci Szymonie i Judo Tadeuszu, patronowie Diecezji Siedleckiej – módlcie się za nami,

Błogosławieni Męczennicy Podlascy z Pratulina – módlcie się za nami.

 

Drodzy parafianie, tak bardzo przez Chrystusa umiłowani!    

Przed nami Jubileuszowe parafialne misje ewangelizacyjne. Oto teraz czas łaski i zbawienia, oto święte osiem dni misji, które daje nam Pan. I daje je naprawdę wszystkim. Siostro i bracie! Znajdź czas dla Jezusa i dla siebie. Chciej koniecznie z Nim się spotkać i z Nim pozostać, bo naprawdę Jezusa i Jego łaski potrzebujesz. Tylko On ma dlakażdego z nas słowa życia wiecznego. Koniecznie przyjdź na misje i innych zaproś! 

Zapraszają duszpasterze parafii Wisznice i księża misjonarze