3 marca 2019 roku gościliśmy w naszej parafii Księży Misjonarzy: ks. dr Zbigniewa Sobolewskiego i ks. dr Tomasza Czarnockiego, którzy będą przewodniczyć naszym Jubileuszowym Misjom Ewangelizacyjnym.

Kapłani modlili się razem z nami i skierowali do nas okolicznościowe Słowo Boże, w którym nawiązali do Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i do rozpoczynających się 24 marca misji.

Duszpasterze wspólnie z Ks. Proboszczem Janem Pieńkoszem dopracowali szczegółowy program naszych Parafialnych Jubileuszowych Misji Ewangelizacyjnych.