Zaproszenie Biskupa Siedleckiego
Kazimierza GURDY
na Pielgrzymkę Członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej
i Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych
z parafii Diecezji Siedleckiej do Pratulina

 

Czcigodni Księża Proboszczowie!
Szanowni Członkowie Rad Parafialnych!

Parafialna Rada Duszpasterska i Parafialna Rada ds. Ekonomicznych stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii przyczynia się do ożywienia działalności pasterskiej. Jest to gremium, w którym wierni uczą się współodpowiedzialności za wspólnotę parafialną, duszpasterstwo oraz za formację Ludu Bożego i pełnienie misji Chrystusa w świecie tak, aby głoszona była ludziom Ewangelia i dokonywało się ich uświęcenie. Dzięki temu między kapłanami a świeckimi wiernymi rodzi się silniejsza więź w realizacji powyższych zadań.

Mając na uwadze ożywienie, skuteczną działalność oraz właściwą formację członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz Rady ds. Ekonomicznych istniejących w parafiach Diecezji Siedleckiej, pragnę zaprosić wszystkich Członków powyższych Rad wraz z Księżmi Proboszczami na pielgrzymkę do Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie, która odbędzie się w sobotę, 2 września br. Zechcemy podczas tego spotkania na nowo odkryć i doświadczyć misji Kościoła oraz przygotować się wspólnie do zbliżającego się nowego roku duszpasterskiego, który będzie przeżywany pod hasłem: ”Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

Program spotkania:

godz. 9.45 – zawiązanie wspólnoty

godz. 10.00 – modlitwa różańcowa i nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca

godz. 10.45 – konferencja Ks. dr. Piotra Spyry: Miejsce świeckich w Kościele – ołtarz czy nawa boczna?

godz. 11.30 – przerwa

godz. 12.00 – konferencja P. dr hab. Moniki Przybysz, prof. UKSW: Kościół „po świecku” w mediach

godz. 12.45 – słowo Ks. kan. Mariusza Zaniewicza, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej Siedleckiej

godz. 13.00 – Msza Święta

godz. 14.00 – agapa

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Kazimierz Gurda
BISKUP SIEDLECKI