Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, 

mija już rok, kiedy w święto Matki Bożej Różańcowej z gorącym sercem odpowiedzieliśmy na wezwanie do wielkiej modlitwy na granicach Polski. Były nas miliony – w kraju i zagranicą.Polacy posłuchali wezwania Maryi, aby modlić się na różańcu. Dwa lata temu zaś, około 150 tysięcy uczestniczyło w Wielkiej Pokucie. A zatem w ciągu dwóch lat odprawiliśmy pokutę i podjęliśmy modlitwę różańcową. 
 
 Nadszedł czas, aby posłuchać kolejnego wezwania: 
10 grudnia 1925 Matka Boża z Dzieciątkiem ukazała się Siostrze Łucji – jednej z fatimskich wizjonerek. Wtedy to skierowała do niej te słowa:
 Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć kolejnych miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.  
Pobierz obrazki
O nabożeństwie
więcej informacji o nabożeństwie pierwszych 
sobót znajdziesz
 tutaj
Pobierz obrazki
Rozważanie
pierwsze na październik przygotował ks. Dominik Chmielewski SDB 
posłuchaj
Pobierz obrazki
Zgłoś Parafię,
jeżeli wiesz, że są w niej poprawnie odprawiane pierwsze soboty
 mapa 
 
Gorąco Was zachęcamy do udziału w naszej nowej akcji, której celem jest rozpowszechnianie w Kościele nabożeństw pierwszych sobót miesiąca. Chcemy stworzyć z Waszym udziałem apostolat na rzecz szerzenia w świecie nabożeństw pierwszosobotnich. Nabożeństwa wynagradzające za zniewagi, bluźnierstwa i inne grzechy raniące Serce Niepokalanej są dzisiaj niezwykle ważne! Nie tylko ratują grzeszników przed potępieniem, ale też wypraszają pokój, czyli nie mniej, ni więcej ratują świat! 
 
Uruchamiamy stronę internetową 
www.soboty.pl, będziemy ją systematycznie uzupełniać o nowe konferencje i materiały pomocne w odprawianiu nabożeństw wynagradzających. Na początku zapraszamy Was do tworzenia mapy miejsc, w których odprawia się pierwsze soboty. Prosimy zgłaszajcie parafie, jeśli w waszej parafii ich nie ma to proście o to proboszcza.
Zachęcamy do propagowania pierwszosobotnich nabożeństw w rodzinie, wśród znajomych, sąsiadów, księży, parafian, sióstr i barci z katolickich wspólnot. Przypominamy, że aby wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi należy odprawić pięć pierwszych sobót miesiąca spełniając cztery warunki:
• przystąpić do spowiedzi 
• przyjąć Komunię Świętą 
• odmówić, co najmniej jedną część różańca 
• przynajmniej 15 min. spędzić na rozważaniu jednej lub kilku tajemnic różańcowych (w tym miesiącu rozważanie prowadzi ks. Dominik Chmielewski) 
Wszystko to czynimy w intencji wynagradzającej za zniewagi, bluźnierstwa i wszelkie inne grzechy wymierzone w Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. 
 
Kościół i cały świat, jak nigdy potrzebują naszej żarliwej, modlitewnej reakcji. 
Maryja wskazuje jak najskuteczniej prosić o ratunek - przez wynagradzanie Jej Niepokalanemu Sercu. Czy możemy zostać wobec tego obojętni? Liczymy na Was! Wierzymy, że i tym razem odpowiecie na fatimskie wezwanie.
Z Panem Bogiem, 
Ekipa Fundacji Solo Dios Basta