Przepisy postne obowiązujące w Kościele katolickim według Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 1250-1251)

 

·       W Kościele katolickim dniami i okresami pokuty są poszczególne  piątki roku i czas Wielkiego Postu.

·       Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje we wszystkie piątki w ciągu roku, chyba że w dany piątek przypada jakaś Uroczystość (np. Boże Narodzenie, Wszystkich Świętych, Wniebowzięcia NMP), osoby, które ukończyły 14 rok życia. Natomiast wstrzemięźliwość i post ścisły obowiązują w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkie osoby pełnoletnie (18 lat) do rozpoczęcia 60. roku życia.

·       W okresie Wielkiego Postu mamy obowiązek powstrzymać się od udziału w zabawach.

·       Formy pokuty, do której wzywa nas słowo Boże i Kościół to: jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez przyjęcie codziennych trudności życia i wierniejsze wypełnianie swoich obowiązków.