JUBILEUSZOWE MISJE EWANGELIZACYJNE

          W PARAFII PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W WISZNICACH

                                 24 – 31 marca 2019 r.

                         

                                 W mocy Bożego Ducha

 

Przewodniczą: ks. dr Zbigniew Sobolewski i ks. dr Tomasz Czarnocki

 

Dzień 1. - Niedziela 24 marca: Rozpoczęcie Misji świętych

Idźcie i głoście: Bóg szuka człowieka!

* Godz. 7.30 – Obrzęd inauguracji misji, Msza święta z nauką misyjną.

Kolejne Msze święte z nauką misyjną o godz. 9.30, 11.30 i 17.00.

* Po Mszy świętej o godz. 17.00 procesja na cmentarz, nabożeństwo za zmarłych zakończone Apelem Jasnogórskim.

 

Dzień 2. – Poniedziałek 25 marca, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego: Wiara Maryi i nasza

Niech mi się stanie według Twego słowa.

* Godz. 9.00 – Msza święta z nauką misyjną i obrzędem podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Po Mszy świętej spotkanie misyjne dla wszystkich wspólnot w parafii.

* Godz. 18.00 - Msza święta z nauką misyjną i obrzędem podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Po Mszy świętej spotkanie misyjne dla rodziców.

* Godz. 20.30 – Modlitwa przed Apelem Jasnogórskim.

 

Dzień 3. – Wtorek 26 marca: Grzech i nawrócenie

Wyrzekam się zła.

* Godz. 9.00 i 18.00 - Msza święta z nauką misyjną.

Po Mszy o godz. 18.00 spotkanie misyjne dla młodzieży.

* Godz. 20.30 – Modlitwa przed Apelem Jasnogórskim.

Dzień 4. – Środa 27 marca: Dzień pojednania i odpuszczenia win

w sakramencie pokuty

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!

* Msza święta tylko o godz. 6.30.

* Godz. 9.00 - Nabożeństwo pokutne i spowiedź święta.

* Godz. 13.00 - Nabożeństwo pokutne i spowiedź dla dzieci.

* Godz. 18.00 - Nabożeństwo pokutne i spowiedź święta.

* Godz. 20.30 - Modlitwa przed Apelem Jasnogórskim.

 

Dzień 5. – Czwartek 28 marca: Dzień dziękczynienia za dar Eucharystii

i sakrament Kapłaństwa

 Oto wielka tajemnica wiary.

* Godz. 9.00 – Msza święta z nauką misyjną.

* Godz. 13.00 – Msza święta z udziałem dzieci.

* Godz. 18.00 – Msza święta z nauką misyjną.

* Godz. 20.30 – Modlitwa przed Apelem Jasnogórskim.

 

Dzień 6. – Piątek 29 marca: Dzień wynagrodzenia i postu

Zbawczy sens cierpienia.

* Godz. 9.00 – Msza święta dla chorych i osób starszych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, nabożeństwo dla chorych z udzieleniem błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na sposób lourdzki.

* Odwiedziny chorych z Panem Bogiem w domu.

* Godz. 18.00 – Msza święta z nauką misyjną

Po Mszy świętej Droga Krzyżowa wynagradzająca ulicami Wisznic.

 

Dzień 7. – Sobota 30 marca: Nawiedzenie Świętych Znaków

Z Maryją i Błogosławionymi Męczennikami Podlaskimi ku Chrystusowi!

* Godz. 12.00 - Przybycie i powitanie Świętych Znaków: ikony Matki Bożej Kodeńskiej i relikwii Błogosławionych Męczenników Podlaskich z Pratulina,

Eucharystia pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy.

* Godz. 18.00 – Msza święta dla małżonków z odnowieniem przysięgi małżeńskiej.

Czuwanie przy Świętych Znakach zakończone Apelem Jasnogórskim.

 

Dzień 8. - Niedziela 31 marca: Uroczyste zakończenie Misji świętych

Chrystus moim Panem i Zbawcą!

* Godz. 7.30, 9.30, 11.30 i 17.00 - Msze święte z nauką misyjną i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.

* Po Mszy świętej o godz. 17.00 obrzęd podniesienia i poświęcenia krzyża misyjnego.

 

 

Modlitwa w intencji misji

O Jezu, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, poślij od Ojca, na nowo Ducha Świętego, aby odnowił oblicze naszej parafii, aby rozgrzał serca zobojętniałe i zimne, aby wlał odwagę w serca tchórzliwe, aby umocnił serca słabnące w wierze, aby przyprowadził do nawrócenia serca niewierne i zdradliwe, aby oświecił serca błądzące i idące na kompromis z duchem tego świata, aby ożywił w sercach wszystkich świadomość powołania do apostolstwa w rodzinie, parafii, miejscu pracy, nauki i wypoczynku. Amen.

 

* Matko Boża Kodeńska – módl się za nami,

* Święci Szymonie i Judo Tadeuszu, patronowie Diecezji Siedleckiej – módlcie się za nami,

* Błogosławieni Męczennicy Podlascy z Pratulina – módlcie się za nami.

 

            Drodzy parafianie, tak bardzo przez Chrystusa umiłowani!   

  Przed nami Jubileuszowe parafialne misje ewangelizacyjne. Oto teraz czas łaski i zbawienia, oto święte osiem dni misji, które daje nam Pan. I daje je naprawdę wszystkim.

  Siostro i bracie! Znajdź czas dla Jezusa i dla siebie. Chciej koniecznie z Nim się spotkać i z Nim pozostać, bo naprawdę Jezusa i Jego łaski potrzebujesz. Tylko On ma dla każdego z nas słowa życia wiecznego. Koniecznie przyjdź na misje i innych zaproś! Może ostatnie w Twoim życiu…

                    

                               Zapraszają duszpasterze parafii Wisznice i księża misjonarze.