W sobotę 6 kwietnia jest organizowany wyjazd z Wisznic do Sokółki (miejsce cudu eucharystycznego z 2008 r.), Świętej Wody (Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej)Białegostoku (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w którym znajdują się relikwie bł. ks. Michała Sopoćki).

Więcej informacji i zapisy u księży lub p. Teresy Trochonowicz (tel. 509-764-411).

Wyjazd – 7.00

Powrót – ok. 22.00

 

W cenie: przejazd, obiad, ubezpieczenie

  

PROGRAM PIELGRZYMKI

Grabarka – jedno z głównych prawosławnych sanktuariów w Polsce: cerkiew, klasztor oraz ,,Góra Krzyży’’ z tysiącami krzyży przyniesionymi przez pielgrzymów

Białystok – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – kościół, w którym znajdują się relikwie bł. ks. Michała Sopoćki (spowiednik św. Faustyny Kowalskiej)

Święta Woda – Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej – zespół sanktuaryjny składający się z kościoła, groty, wzgórza krzyży oraz cudownego źródełka 

Bohoniki – jeden z niewielu w Polsce meczetów tatarskich

Sokółka – kościół św. Antoniego – miejsce cudu eucharystycznego z 2008 r.