DEKANALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY 

(z 4 dekanatów: wisznickiego, parczewskiego, włodawskiego i hańskiego) 

Odbędzie się w Gęsi, 13 kwietnia 2019 r.

 

Program spotkania: 

17.00 Eucharystia. (Przewodniczy ks. Krzysztof Zawadzki, homilia ks. Łukasz Kałaska)

18.00 Spotkanie integracyjne młodzieży. (herbata, kanapki)

19.00 Konferencja ks. Łukasza Kałaska

20.00 Adoracja relikwii Krzyża Pańskiego (Przewodniczy Ks. Karol Nasiłowski oraz POROZUMIENIE)

21.00 Apel Jasnogórski

21.30 Zakończenie spotkania