Zachęcamy do codziennej modlitwy w naszym kościele o Boże miłosierdzie dla świata i ustanie epidemii. W związku z aktualnymi ograniczeniami co do liczby osób przebywających jednocześnie w kościele, na stoliku za ławkami znajduje się lista osób modlących się w kościele. Prosimy zapisywać się na modlitwę na wybrany dzień i godzinę (można wpisać się anonimowo – tylko imieniem lub inicjałami). Możemy również telefonicznie poprosić księży lub kościelnego o wpisanie nas na listę. Zapraszamy do modlitwy całe rodziny.