Rozmowa z rzecznikiem prasowym Kurii Diecezjalnej w Siedlcach ks. kan. Jackiem Wł. Świątkiem.

 

 

 

Zauważalna jest większa liczba pogrzebów w naszej diecezji w ostatnich tygodniach...

 

Istotnie, w wielu parafiach odnotowujemy wzrost ilości pogrzebów, lecz nie jest to tendencja ogólnodiecezjalna lub też dotycząca konkretnej parafii. Przyczyny tego stanu rzeczy są różne, niekoniecznie bezpośrednio związane z epidemią. Nie zauważa się jednak, by oczekiwanie na ceremonię pogrzebową było wydłużone w czasie z powodów organizacyjnych w parafiach. Jeśli takie oczekiwanie jest, wiąże się najczęściej z trudnościami w rodzinie, np. kwarantanną lub izolacją znacznej części rodziny osoby zmarłej. Oczywiście, podejmując taką decyzję, rodzina bardzo przeżywa wydłużone oczekiwanie na pogrzeb.

 

 

Jak sobie wówczas radzić?

 

Ukojeniem może być modlitwa za osobę zmarłą i ofiarowanie własnych cierpień w jej intencji. Warto również ten czas poświęcić wzbudzeniu w sercu wdzięczności Bogu za dar, jakim była osoba zmarła i za dobro od niej otrzymane. Ponieważ dzisiaj nie ma możliwości trzymania trumny z ciałem w domu, samo przechowywanie ciała zmarłej osoby spoczywa na firmach pogrzebowych. Rodzina winna więc zwrócić uwagę na godne obchodzenie się z ciałem i warunki, w jakich doczesne szczątki są przechowywane.

 

 

W ostatnich dniach pojawiały się informacje, że osoby, które zmarły z powodu koronawirusa, nie mogą mieć tradycyjnego pogrzebu w kościele. Jak jest naprawdę?

 

W pytaniu tym jest pewna nieścisłość. Otóż przyjęta wcześniej, pod wpływem sugestii władz sanitarnych, forma pogrzebu (najpierw pochowanie ciała na cmentarzu, a następnie Msza św.) jest jedną z kilku normalnych form pogrzebowych w rytuale Kościoła, choć nie najczęściej wcześniej stosowaną. Zgodnie z interpretacją Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie ma dzisiaj konieczności wcześniejszego pochówku ciała. Można trumnę z ciałem wnieść do świątyni, należy jednak przy tym pamiętać o obostrzeniach sanitarnych dotyczących liczby osób przebywających jednorazowo w kościele oraz o zachowaniu odpowiedniego dystansu i o konieczności użycia zasłon na nos i usta. Nie wolno również dokonywać otwierania trumny w celu pożegnania przez rodzinę.

 

 

A co z uroczystością na cmentarzu? Czy tu również są wytyczne odnośnie liczby osób?

 

Odnośnie ilości uczestników uroczystości pogrzebowej na cmentarzu wytyczne rządu nie określają liczby wiernych, nakazują jednakże zachować odpowiedni dystans oraz zakrywać nos i usta maseczką lub przyłbicą.

 

 

Do kogo można się zwrócić w przypadku ewentualnych wątpliwości lub pytań?

 

Najodpowiedniejszą osobą, która może udzielić informacji na temat uroczystości pogrzebowej, jest zawsze proboszcz parafii lub księża wikariusze. Jeśli jednak wątpliwości pozostaną nierozwiązane, wówczas można zwrócić się o informację do odpowiednich organów Kurii Diecezjalnej.

 

 

 

Dziękuję za rozmowę.