Gdy w czasie Mszy świętej

 

Bóg do nas schodzi –

 

On się na kapłańskich

 

rękach rodzi –

 

tak, jak w stajence

 

matczyne ręce

 

dłonie kapłana

 

przyjmują Pana –

 

to Bożych łask świętych

 

cud niepojęty.

 

 

 

Jest wiele dni pięknych w roku,

 

ale ten jeden tylko dla Ciebie,

 

niech będzie pełen uroku

 

w radości i w śpiewie.

 

 

 

Gdy wszyscy niosą życzenia

 

i my też skromnie powiemy:

 

niech smutki, troski, cierpienia

 

Bóg w radość i szczęście przemieni.

 

A my Go dzisiaj prosimy –

 

- On wie, co Tobie potrzeba,

 

łaskami niech darzy hojnymi,

 

byś żył na ziemi – dla nieba.