Szczęść Boże :)

Dotarł do nas list o. Ibrahima z Aleppo, w którym pisze m.in.:
 
"Obecnie sytuacja w Aleppo jest gorsza niż kiedykolwiek. Ceny żywności dramatycznie wzrosły. Coraz więcej ludzi cierpi głód, pogrąża się w biedzie, brak też bezpieczeństwa żywnościowego. Podstawowy Posiłek jest poza zasięgiem większości rodzin. Nie mają nawet dość chleba, nie mówiąc już o innych produktach, które są tu codziennym pożywieniem, jak oliwki. Ludzie ustawiają się w kolejce przed piekarniami, aby kupić ograniczone porcje chleba. Często jest to jedyna żywność, na jaką mogą sobie pozwolić. [...] Rodzice rezygnują z jedzenia, aby dać je swoim dzieciom. W tym bardzo trudnym i krytycznym momencie historii, w czasie „eksplozji”głodu, najbardziej narażone są wdowy, sieroty, osoby starsze,chorzy i niepełnosprawni. [...] Widzimy pilną konieczność otwarcia kuchni zbiorowej, która przygotowywałaby gorące posiłki dla wszystkich potrzebujących mieszkańców Aleppo. Koszt posiłku dla jednej osoby to 2 euro [ok. 10 zł]. Zapraszamy Was, abyście byli naszymi partnerami w tym dziele ukazującym czułość i miłosierdzie Zmartwychwstałego."
 
Czy ktoś chciałby włączyć się do tego projektu? Jeśli tak, proszę o informację, ile obiadów miesięcznie mógłby sfinansować, abyśmy mogli zadeklarować o. Ibrahimowi konkretną sumę.
 
Cały list jest zamieszczony poniżej. Przekażcie go, proszę, razem z gorącą zachętą wszystkim, którzy mogliby wesprzeć ten projekt.
-- 
Pozdrawiam serdecznie

Wojciech Zięba
 
Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI - wspólnota poznańska
Fundacja Adopcji Serca
ul. Szamarzewskiego 3, 60-514 Poznań
tel./WhatsApp +48/508-376-866
www.adopcjaserca.euwww.facebook.com/Maitri.Poznan

Biuro do odwołania nieczynne; pracujemy zdalnie.
 
Przekaż 1% na pomoc dla dzieci Afryki
W zeznaniu podatkowym wpisz nr KRS: 0000224658 (Caritas Archidiecezji Poznańskiej), w polu „cel szczegółowy” KONIECZNIE wpisz słowo „Maitri” (inaczej odpis trafi na konto ogólne Caritas).

Ofiary prosimy wpłacać na konto:
Fundacja Adopcji Serca, ul. Szamarzewskiego 3, 60-514 Poznań
Bank PeKaO SA
Konto złotowe: nr 08 1240 1747 1111 0010 9045 8067
Konto w euro do wpłat z zagranicy: nr PL35 1240 1747 1978 0010 9045 8269
Konto w dolarach do wpłat z zagranicy: PL48 1240 1747 1787 0011 0089 3242
Swift / BIC: PKOPPLPW
 
List:
 

Latin Parish

St. Francis Assise

Alleppo - Syria

 

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Jesteśmy w okresie paschalnym, w którym wymieniamy pozdrowienia wielkanocne, dzieląc się z chrześcijanami, ale także ze wszystkimi Dobrą Nowiną: Zmartwychwstaniem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Żyjemy w czasach mesjańskich ze wszystkimi tego konsekwencjami. Pomimo całego cierpienia, kryzysu – w czasach mesjańskich, w których obecny jest Jezus Chrystus. On nam obiecał, że zawsze będzie z nami.

Dopiero co obchodziliśmy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Chrystus jest obecny wśród nas. Kontemplujemy tę Jego obecność poprzez akty miłosierdzia, które odzwierciedlają miłosierdzie Ojca. Jego ręce, które pokazał uczniom, wciąż pracują – ręce Boga, który troszczy się o swoje stworzenie, zwłaszcza o ubogich i bezbronnych. Jako chrześcijanie i osoby konsekrowane jesteśmy wezwani, aby być odbiciem obecności Zmartwychwstałego. W rzeczywistości nasze ręce są przedłużeniem rąk naszego Pana, dlatego jesteśmy przynaglani, aby zawsze dokonywać aktów miłosierdzia.

Wraz z naszą obecnością – franciszkanów, braci mniejszych – w Aleppo, akty miłosierdzia są i zawsze były obecne w naszej misji. Mówimy
o przyjęciu i karmieniu głodnych. To było bardzo realne i namacalne, kiedy bracia w dzielnicy Sleymaniye-Ram w klasztorze św. Bonawentury przygarnęli rodziny ormiańskie, które uszły z życiem w czasie ludobójstwa Ormian w latach 1915–1917. Przybyli do Aleppo – setki osób niemających nic poza ubraniami, które mieli na sobie.

Ten szczególny moment w historii po I Wojnie Światowej, który można nazwać czasem głodu, rozpoczął trudną i długą drogę – drogę całkowitego oddania się franciszkanów tym biednym rodzinom, aby zaspokoić wszystkie ich potrzeby, potrzeby ludzi pełnych przerażenia, zranionych i pozbawionych wszystkiego.

Na pustyni rozpoczął się trudny proces, który rozkwitł jako jedno z najpiękniejszych i najbardziej znaczących dzieł Bożych w historii Aleppo. Jednym z dziedzin tej pracy była dystrybucja ciepłych posiłków przez długi czas – od roku 1920 do 1968. Codziennie wydawaliśmy blisko 200 posiłków dla sierot i dzieci z ubogich rodzin, które znalazły schronienie u franciszkanów, jak również dla biednych rodzin z sąsiedztwa, głównie Ormian, ale także wyznawców wszystkich religii, którzy znajdowali się pod opieką braci mniejszych. Do tej pory okoliczni mieszkańcy pamiętają ten przejaw Miłosierdzia Bożego.

Obecnie sytuacja w Aleppo jest gorsza niż kiedykolwiek. Ceny żywności dramatycznie wzrosły. Coraz więcej ludzi cierpi głód, pogrąża się w biedzie, brak też bezpieczeństwa żywnościowego. Podstawowy posiłek jest poza zasięgiem większości rodzin. Nie mają nawet dość chleba, nie mówiąc już o innych produktach, które są tu codziennym pożywieniem, jak oliwki. Ludzie ustawiają się w kolejce przed piekarniami, aby kupić ograniczone porcje chleba. Często jest to jedyna żywność, na jaką mogą sobie pozwolić. Dostęp do żywności jest wymieniany przez ludzi jako ich podstawowa potrzeba. Rodzice rezygnują z jedzenia, aby dać je swoim dzieciom. W tym bardzo trudnym i krytycznym momencie historii, w czasie „eksplozji” głodu, najbardziej narażone są wdowy, sieroty, osoby starsze, chorzy i niepełnosprawni.

Widzimy pilną konieczność otwarcia kuchni zbiorowej, która przygotowywałaby gorące posiłki potrzebującym – obecnie nie tylko dla setek osób, ale dla wszystkich potrzebujących mieszkańców Aleppo. Chcemy ją umieścić w klasztorze franciszkanów w Sleymaniye-Ram, w tym historycznym miejscu działania Miłosierdzia Bożego, które rozmnaża chleby i ryby, aby zaspokoić głód. Koszt posiłku dla jednej osoby to 2 euro. Zapraszamy Was, abyście byli naszymi partnerami w tym dziele ukazującym czułość i miłosierdzie Zmartwychwstałego.

 

O. Ibrahim Alsabagh OFM

 

12.04.2021r.