CENNIK CMENTARZA PARAFIALNEGO W WISZNICACH

Opłata za miejsce grzebalne na pochowanie tzw. pokładne na okres 20 lat:

- grób ziemny, murowany

- za wymianę pomnika

 

- 300,- zł

- 250,- zł

Opłata za wjazd podmiotu wykonującego usługę budowy pomnika, budowy grobowca, ustawienia nowego lub remontu pomnika, ułożenia kostki

- 100,- zł

Opłata pobierana od zakładu wykonującego usługę pogrzebową

- 300,- zł

Wyżej wymienione opłaty są przeznaczane na wysokie obecnie koszty wywozu śmieci i utrzymanie porządku na cmentarzu.