INTENCJE MSZALNE

17 – 23 grudnia 2018 r.

 

Poniedziałek 17.12

6.30 + Ferdynanda Żurawia (4 r.)

6.30 + Barbarę Banaszczuk /of. grono pedagogiczne z Dubicy/

17.00 + Ryszarda Parchomiuka /of. KRK z Dubicy Górnej/

 

Wtorek 18.12

6.30 + Jana, Janinę Kuć /of. sąsiedzi/

6.30 + Stanisława (6 r.), Piotra (12 r.), Mariannę z rodziny Głowackich /of. rodzina/

17.00 + Sabinę Kocząb /of. Leszek i Danuta Jaszczukowie/

 

Środa 19.12

6.30 + Edwarda Jarocia /of. Lucjan Jaroć z rodziną/

6.30 + Feliksa Furmana /of. syn z rodziną/

17.00 + Ryszarda Parchomiuka /of. rodzina Dudzińskich/

 

Czwartek 20.12

6.30 + Barbarę Banaszczuk /of. siostry Albertynki z Siedlec/

6.30 + Emmę Baj /of. sąsiedzi z ul. Krzywej i Ogrodowej/

17.00 + Franciszka Osypiuka (21 r.)

        

Piątek 21.12

6.30 + Mariannę Kazimierską (30 dz.)

6.30 + Adelę Głowacką (8 r.) /of. syn/

6.30 Dziękczynna za Bożą opiekę i otrzymane dary

17.00 + Adelę Głowacką (8 r.)

 

Sobota 22.12

6.30 + Paulinę, Franciszka Bujników  

6.30 + Saturninę Sobolewską (5 r.), Wiesława, rodziców obojga stron

17.00 + Józefę Kiryk (36 r.) /of. córka Danuta/

 

4. Niedziela Adwentu 23.12

7.30 + Dariusza, Jerzego, Aurelię, Stanisława, Czesława, Ludwikę z rodziny Filipczaków i Gromyszów

7.30 + Henryka, Henrykę Makarewiczów

9.00 + Jana, Zbigniewa

11.00 Za parafian

17.00 + Kazimierę Włodarczyk /of. Zofia Skrzymowska/