INTENCJE MSZALNE

13 - 19 stycznia 2020 r.

 

Poniedziałek 13.01

6.30 + Barbarę Banaszczuk (greg. 13)

6.30 + Feliksę, Antoniego Orzechowskich

6.30 + Mariana Górnego (5 r.)

6.30 + Lucynę Kasprzak (7 dz.) /of. rodzina/

 

Wtorek 14.01

6.30 + Barbarę Banszczuk (greg. 14)

6.30 + Elżbietę Wrońską /of. znajomi z Dubicy/

6.30 + Kamilę Gromysz (9 r.), Katarzynę, Stanisława /of. dzieci/

 

Środa 15.01

6.30 + Barbarę Banaszczuk (greg. 15)

6.30 + Franciszkę Sacewicz (15 r.) /of. córka z rodziną/

6.30 + Beatę, Tomasza

 

Czwartek 16.01

6.30 + Barbarę Banaszczuk (greg. 16)

6.30 + Stanisława Zaborowskiego (16 r.) /of. córka/

6.30 + Mieczysława, Mariannę, Jana z rodz. Szubarczyków /of. Józef i Sabina Szubarczyk/

 

Piątek 17.01

6.30 + Barbarę Banaszczuk (greg.17)

6.30 + Władysława, Bronisława, Mariannę, Annę, Bronisława z rodz. Karwackich i Petruczyników

6.30 + Stanisława, Karolinę

 

Sobota 18.01

6.30 + Barbarę Banaszczuk (greg. 18)

6.30 + Alicję Łobejko (6 r.)

6.30 + Józefę (4 r.), Stanisława Suzonowiczów, rodziców obojga stron

14.30 Ślubna: Dawid Ciucha – Magdalena Sokołowska

 

2. Niedziela zwykła 19.01

7.30 + Barbarę Banaszczuk (greg. 19)

7.30 + Sławomira

9.00 + Reginę Wrzosek (1 r.) /of. rodzina/

11.00 Za parafian

17.00 + Elżbietę Chilczuk z d. Bosak (3 r.)