Poniedziałek 27.07

6.30 Dziękcz.-błagalna w 50. rocznicę urodzin Mariusza /of. rodzice/

6.30 + Edwarda Wetoszkę /of. córka Beata z rodziną/

6.30 + Janusza Mazura (7 dz.)

18.00 + Annę, Józafata z rodz. Kędrackich i Jaroszkiewiczów

 

Wtorek 28.07

6.30 + Leontynę Perchuć i jej rodziców /of. Ryszard Kremecalski/

6.30 + Zbysława Stańko /of. rodzina Jakubiuków/

18.00 +Franciszka (35 r.), Helenę (5 r.), Teresę z rodz. Niczyporuków

 

Środa 29.07 – wspomn. św. Marty

6.30 + Wiktora Szczepaniuka, + rodziców obojga stron 

6.30 + Zofię Złomaniec /of. Danuta i Leszek Jaszczukowie/

18.00 Dziękcz.-błagalna w 55. rocznicę ślubu Franciszka i Heleny Daniłosiów

 

Czwartek 30.07

6.30 + Stefana Bajkowskiego (12 r.)

6.30 O błog. Boże dla synów Michała i Marcina /of. rodzice/

18.00 + Jana, Feliksę, Pawła, Feliksę /of. Kazimiera Trubaj/

 

Piątek 31.07 – wspomn. św. Ignacego Loyoli

6.30 + Mariana Chodkowskiego (2 r.), Annę, Feliksa

6.30 + Mariannę, Jana Szubarczyka, Stanisława Romanowicza

6.30 Dziękcz.-błagalna w 80. rocznicę urodzin Reginy Gębki

18.00 + Władysławę, Kazimierza Świerkowskich /of. syn z rodziną/

 

Sobota 1.08 – wspomn. Alfonsa Marii Liguoriego

6.30 + Stanisławę, Bogusława , rodziców obojga stron

6.30 + Mirosława, Sławomira Rudnickich /of. siostra/

6.30 + Mariannę Niczyporuk (30 dz.) /of. siostra/

17.00 Ślubna: Bartosz Bartkowski – Karolina Tymoszuk

18.00 + Stanisławę, Jana, Helenę, Marię z rodz. Karpiuków; Jadwigę, Stefana Baranowskich

 

18. Niedziela zwykła 2.08

7.30 + poleconych w wypominkach

7.30 + Henryka Dragana, Józefa, Stanisławę

9.00 Dziękcz.-błagalna do MB Anielskiej w intencji rodz. Biełuszków i Brodzkich

11.00 Za parafian

17.00 Dziękcz.-błagalna w 40. rocznicę ślubu Edwarda i Danuty Ciechowskich