Poniedziałek 3.08

6.30 + Franciszka Stolarczuka

6.30 + Feliksę, Janinę Gromysz

18.00 + Bożenę Szczęśniak (30dz.) /of. rodzina/

18.00 O błog. Boże dla Jadwigi i Tadeusza Jaroszkiewiczów

 

Wtorek 4.08 – wspmn. św. Jana Marii Vianneya, kapłana

6.30 + Wiktora Dydiuka (r.)

6.30 + Zbysława Stańko /of. rodzina Lewickich i Chomiczów/

18.00 +Józefa, Krzysztofa

 

Środa 5.08

6.30 + Józefa, Mariannę Rowińskich

6.30 + Mariannę, Zdzisława Romanowiczów

18.00 + Halinę (30 dz.), Wacława Osypiuków /of. rodzina/

18.00 + Andrzeja Tkaczuka /of. siostra Beata z rodziną/

 

Czwartek 6.08 – Odpust Przemienienia Pańskiego

6.30 + Ligię Chorąży (29 r.) 

6.30 + Edwarda Niczyporuka /of. siostra Marianna z rodziną/

12.00 Za parafian

16.00 Ślubna: Arkadiusz Jaszczuk – Ewa Podębska

18.00 O błog. Boże i opiekę Maryi dla kapłanów i Apostolatu Złota Róża oraz liczne i święte powołania

 

Piątek 7.08

6.30 Dziękcz.-błagalna w 5. rocznicę ślubu Patryka i Anity Zwolińskich

6.30 + Leokadię (r.), Mariannę, + z rodz. Banaszczuków, Jaroszewiczów i Zawistowskich

18.00 + Leokadię Banaszczuk (15 r.) /of. córka z rodziną/

 

Sobota 8.08 – wspomn. św. Dominika, kapłana

6.30 + Feliksę Bajkowską (13 r.)

6.30 Dziękcz.-błagalna w 13. rocznicę urodzin Mikołaja Welika

16.00 Ślubna: Damian Banaszczuk - Justyna Baścik

18.00 + Zofię, Romaniuk, Władysławę Matyjaszczyk

 

19. Niedziela zwykła 9.08

7.30 + Stanisława, Sabinę Mackiewiczów

7.30 + Edwarda (1 r.), Jadwigę (2 r.) Sidorowiczów /of. dzieci/

9.00 + Jana Świerżewskiego /of. siostry/

11.00 Za parafian

17.00 Dziękcz.-błagalna w 18. rocznicę urodzin Mai Terleckiej

Poza parafią: + Henryka Jaroszewicza (7 r. ) /of. syn/