Poniedziałek 23.11

6.30 + Zbysława Stańko /of. sąsiedzi z ul. Zielonej/

6.30 Dziękcz.-błagalna w intencji Konrada i Magdaleny

17.00 + Leszka Niepogodzińskiego /of. nauczyciele i pracownicy byłego Gimnazjum w Wisznicach/

 

Wtorek 24.11

6.30 + Renatę Tomaszewską

6.30 + Kazimierza Ośko (r.), + z rodz. Ośków i Antoniuków /of. żona z córkami/

17.00 Dziękcz.-błagalna w 18. rocznicę urodzin Dominika Banaszczuka

 

Środa 25.11

6.30 + Barbarę Kościuczyk /of. Janusz Leszcz z rodziną/

6.30 + Bonifacego Józefa Filipczaka /of. KRM z Łyniewa/

17.00 Dziękcz.-błagalna w 4. rocznicę urodzin Franciszka i jego rodziców

 

Czwartek 26.11

6.30 + Bożenę Szczęśniak /of. sąsiedzi z ul. Ogrodowej/

6.30 + Edwarda, Leokadię, Stanisława, Jana, Sabinę, Annę, Józefa, Zofię, Pawła z rodz. Pajczuków /of. Jadwiga Pajczuk/

17.00 + Kazimierę Paluszkiewicz (27 r.) /of. rodzina/

 

Piątek 27.11

6.30 + Anielę Lewczuk /of. córka/

6.30 + Janinę Deleszkiewicz /of. KRK MB Wspomożenia Wiernych/

17.00 + Janinę Maksymiuk (3 r.)

 

Sobota 28.11

6.30 + Zofię, Jana Bańkowskich

6.30 + Janusza Mazura /of. pracownicy Rejonu Energetycznego Biała Podlaska/

17.00 + Andrzeja Makarewicza (12 r.) /of. rodzina/

 

1. Niedziela Adwentu 29.11

7.30 + Renatę Radowiecką /of. rodzina Daniłosiów/

7.30 + Waleriana Banaszczuka /of. Stowarzyszenie Jedna Dubica/

9.00 + Andrzeja Tkaczuka /of. siostra Barbara z rodziną/

11.00 Za parafian

17.00 + Konstantego, Helenę, Mirosława