Poniedziałek 11.01

6.30 + Waleriana Banaszczuka /of. rodzina Zająców/

6.30 + Alicję Nurską (30 dz.)

17.00 + Józefa Romaniuka, Stanisława Janickiego, Kazimierza Matyjaszczyka

 

Wtorek 12.01

6.30 + Józefa Jaroszewicza (r.) /of. Joanna Dudzińska/

6.30 + Mariana Paszkowskiego /of. rodzina Tomaszewskich/

17.00 + Józefa (33 r.), Jana (11 r.), + Jaroszewiczów, Zawistowskich, Kononiuków

 

Środa 13.01

6.30 + Feliksę, Antoniego Orzechowskich

6.30 + Waleriana Banaszczuka /of. rodzina Baścików/

17.00 + Alicję Nurską /of. sąsiedzi/

 

Czwartek 14.01

6.30 + Jana Jaszczuka /of. KRM z Dubicy/

6.30 + Edwarda, + Pajczuków i Zaleszczyków /of. Jadwiga Pajczuk/

17.00 + Marka Wawrzyniaka (4 r.)

 

Piątek 15.01

6.30 + Annę Sokołowską (r.), Mariannę, Franciszka

6.30 + Kazimierę Rudko /of. sąsiedzi z ul. Ogrodowej/

17.00 + Mieczysława Dymowskiego /of. rodzina/

 

Sobota 16.01

6.30 + Stanisława Zaborowskiego (17 r.) /of. córka/

6.30 + Franciszkę Sacewicz (16 r.) /of. córka z rodziną/

17.00 + Lucynę Andrzejczak z d. Maksymiuk /of. brat/

 

2. Niedziela zwykła 17.01

7.30 + Andrzeja, Mariannę, Krzysztofa, Józefa

7.30 + Zbigniewa i Krystynę Iwaniuków (30 dz.) /of. rodzina/

9.00 + Annę Pakaluk (3 r.)

11.00 Za parafian

17.00 + Mieczysława, Mariannę, Jana z rodz. Szubarczyków

/of. Józef i Sabina Szubarczyk/