Poniedziałek 10.05

6.30 + Stanisława, Franciszka, Bronisława, Krzysztofa, Konrada

6.30 + Genowefę Jakubiuk (30 dz.) /of. syn/

6.30 Dziękcz.-błagalna w 10. rocznicę urodzin Tobiasza Chilimoniuka

18.00 + Jana Makarewicza /of. pracownicy psychogeriatrii z Sanusa/

W Seminarium: + Jacentego Wieliczko /of. żona/

 

Wtorek 11.05

6.30 + Paulinę (r.), Franciszka, Józefę, Sabinę, Juliannę, Alfonsa, Ryszarda, Genowefę /of. Lucyna Petruczynik/

6.30 Dziękcz.-błagalna w 28. rocznicę urodzin Karola /of. rodzina/

18.00 + Ludwika (12 r.), Helenę, Juliannę, Kazimierza

 

Środa 12.05

6.30 + Mariannę, Filipa, Jana z rodz. Chilczuków, Osypiuków, Kaszczuków

i Iżków

6.30 + Wandę Zaleszczyk (10 r.), + Zaleszczyków /of. mąż/

18.00 + Józefa, Wiktorię, Józefa, Stanisława, Helenę, Kazimierę /of. Maria Żegocka/

 

Czwartek 13.05

6.30 + Mariana Paszkowskiego /of. rodzina Olesiejuków/

6.30 + Stanisława Romanowicza, Mariannę, Jana Szubraczyków

18.00 + Jana Tkaczuka /of. chrześnica Lidia/

W Seminarium: + Stanisława Zająca /of. rodzina Banaszczuków/

 

Piątek 14.05

6.30 + Jana Lipińskiego /of. rodzina Banaszczuków/

6.30 + Mariannę, Jana Osypiuków, rodziców obojga stron

18.00 Za żyjących i zmarłych członków SMBPDŚ

 

Sobota 15.05

6.30 Dziękcz.-błagalna w 70. rocznicę urodzin Jana Biełuszki /of. dzieci/

6.30 + Jana, Genowefę Rudko

18.00 + Bożenę Szczęśniak /of. Krzysztof Jaszczuk/

 

7. Niedziela Wielkanocna 16.05

7.30 + Karolinę Ruszyńską /of. pracownicy BS Wisznice/

7.30 Dziękcz.-błagalna w 70. rocznicę urodzin Jana Biełuszki /of. dzieci/

9.00 + Janinę Deleszkiewicz /of. Zbigniew z rodziną/

11.00 Za parafian

17.00 + Augustyna (2 r.), Janinę Mrozów

 

Jedną z porannych intencji będzie odprawiał ks. prałat Jan Gogłoza w Domu Księży Emerytów