Ogłoszenia duszpasterskie:

3. Niedziela Wielkiego Postu - 24 marca 2019r.

 

1. W dzisiejszą niedzielę 24 marca, 3. Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy w naszej parafii ośmiodniowe Jubileuszowe misje Ewangelizacyjne Serdecznie witamy i pozdrawiamy naszych drogich misjonarzy: ks. dra Zbigniewa Sobolewskiego i ks. dra Tomasza Czarnockiego, i ich przewodnictwu i duchowej opiece oddajemy na ten czas naszą wspólnotę parafialną. Przyzywamy dla nich i dla każdego z nas asystencji Ducha Świętego i Jego darów. Dzisiejsze Msze święte sprawowane będą o godz. 7.30. 9.30, 11.30 i 17.00. Po Mszy świętej o godz. 17.00 wyruszy procesja za cmentarz, gdzie odbędzie się nabożeństwo za zmarłych, zakończone Apelem Jasnogórskim (prosimy strażaków o czuwanie podczas drogi na cmentarz i przy cmentarzu). Módlmy się w intencji misji i wszyscy bądźmy apostołami naszych misji świętych. Znajdźmy czas na misyjne spotkania z Chrystusem przez wszystkie dni misji, odkładając na później rzeczy i sprawy, które nie są konieczne. Przyjdźmy wszyscy i pomagajmy innym w misjach uczestniczyć.

2. Jutro 25. marca, w 2. dniu naszych misji przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego oraz Dzień Świętości Życia. Zapraszamy na Msze święte z nauką misyjną i obrzędem podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego o godz. 9.00 i 18.00. Ponadto po Mszy o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie misyjne dla wszystkich wspólnot w parafii, po Mszy o godz. 18.00 – misyjne spotkanie dla rodziców.

3. Jutro przypadają rocznice śmierci biskupów ordynariuszy naszej diecezji: 51. r. Sługi Bożego bpa Ignacego Świrskiego (módlmy się o jego beatyfikację) i 17. r. bpa Jana Wiktora Nowaka.

4. Prosimy zgłaszać wszystkie osoby chore potrzebujące posługi sakramentalnej kapłana w domu. Chorych odwiedzimy w piątek 29 marca.

5. Bóg zapłać za doręczenie folderów z programem misji i zaproszeniem do udziału w misjach. Zapoznajmy się programem misji tam podanym; szczegółowe ogłoszenia dotyczące programu kolejnego dnia misji będą nam podawać księża misjonarze. Zakończenie misji w przyszłą niedzielę 31 marca - ofiary na tacę jako naszą wdzięczność za przewodniczenie misjom oddajemy do dyspozycji ks. misjonarzy.

6. Bóg zapłać za modlitwę, ofiarę postu i cierpienia w intencji misji; panom z Łyniewa i Marylina za pracę przy porządkowaniu cmentarza (Łukasz Gromysz, Stefan Gromysz, Stanisław Gromysz, Marek Filipczak, Henryk Iwaniuk, Jacek Iwaniuk, Albert Korszeń, Łukasz Samojluk); za dary na stół; p. Adamowi Haczkurowi z Dubicy za ofiarowanie dębu i wykonanie krzyża misyjnego; na ręce p. kościelnego Roberta Samojluka serdeczne podziękowania i Bóg zapłać licznym osobom, które wczoraj przez cały dzień sprzątały i dekorowały kościół (imiennie podziękujemy wszystkim po zakończeniu misji).

7. Na czas trwania misji przerywamy prace związane z malowaniem wnętrza naszego kościoła i renowacją polichromii w prezbiterium przy głównym ołtarzu. Bóg zapłać za ofiary złożone na malowanie w minionym tygodniu: bezimienne z Curyna - 100 i 300 zł., z Rowin - 100 zł., z ul. Polnej - 200 zł, Genowefa Kossowska z Dubicy Górnej – 200 zł.

8. Na czas naszych misji i przybycia Świętych Znaków: obrazu Matki Bożej Kodeńskiej i relikwii Błog. Męczenników Podlaskich prosimy o uporządkowanie wszystkich przydrożnych i przydomowych krzyży i kapliczek i przyozdobienie ich i naszych domów i budynków instytucji, zwłaszcza w Wisznicach, religijnymi dekoracjami (flagi, obrazy, plakaty).

9. Bóg zapłać za ofiary złożone w ostatnią niedzielę: na tace – 2617 zł., do puszek na pomoc polskim misjonarzom „ad gentes” – 1819 zł.

10. W sobotę 6 kwietnia jest organizowany wyjazd z Wisznic do Sokółki (miejsce cudu eucharystycznego z 2008 r.), Świętej Wody (Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej)Białegostoku (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w którym znajdują się relikwie bł. ks. Michała Sopoćki). Więcej informacji udziela i przyjmuje zapisy p. Teresa Trochonowicz (tel. 509-764-411).

11. W najnowszym Echu Katolickim polecamy: „Każde życie jest święte”, Duchowe zagrożenia – rozmowę z ks. egzorcystą Sławomirem Szypulskim, „Misja Jamajka” – rozmowę z ks. Tomaszem Denickim, pochodzącym z Białej Podlaskiej misjonarzem pracującym na Jamajce.

12. W ostatnim tygodniu zmarł Andrzej Steckiewicz (l.69) z ul. Żabiej – niech odpoczywa w pokoju wiecznym, rodzinie składamy serdeczne współczucie.