Ogłoszenia duszpasterskie:

4. Niedziela Wielkiego Postu - 31 marca 2019r.

 

1. W dzisiejszą 4. Niedzielę Wielkiego Postu, która w liturgii Kościoła jest niedzielą radości („Laetare”), przeżywamy ostatni dzień naszych Jubileuszowych Misji Ewangelizacyjnych, od wczoraj w naszym kościele przebywają Święte Znaki: obraz Matki Bożej Kodeńskiej i relikwie Błog. Męczenników Podlaskich z Pratulina. Msze święte sprawowane są o godz. 7.30, 9.30, 11.30 i 17.00; po Eucharystii o godz. 17.00 nastąpi obrzęd poświęcenia krzyża misyjnego i pożegnanie Świętych Znaków. Z odnowionym i napełnionym łaską Bożą sercem dziękujemy Panu Bogu za dar naszych świętych Misji. „Bogu dziękujmy, Ducha nie gaśmy!” Modlitwą i świadectwem życia według Ewangelii wypraszajmy miłosierdzie tym, którzy zaniedbali i zlekceważyli udział w misjach. Serdecznie dziękujemy naszym drogim misjonarzom: ks. Zbigniewowi Sobolewskiemu i ks. Tomaszowi Czarnockiemu za przewodniczenie misjom, za modlitwę i świadectwo wiary - niech Bóg wynagrodzi i błogosławi. Oprócz daru modlitwy, wyrazem naszej wdzięczności za duchowe dobro otrzymane od nich, niech będą dzisiejsze ofiary na tacę, które oddajemy do ich dyspozycji.

2. Bóg zapłać wszystkim, którzy włożyli wiele swojego serca w piękne i godne przygotowanie i odprawienie Misji, Bóg zapłać za dary na stół. Imiennie dziękujemy następującym osobom: Adamowi Haczkurowi (i innym panom za ustawienie krzyża misyjnego), Danucie, Leszkowi i Rafałowi Jaszczukom, Robertowi i Katarzynie Samojlukom, Joannie Gromysz, Piotrowi, Stefanowi, Iwonie, Karolinie Jakubiukom, Leonowi i Alinie Osypiukom, Violetcie i Dominikowi Banaszczukom, Romanowi Pawlukiewiczowi, Alinie i Janowi Maniowcom, Henrykowi Stolarczukowi, Adamowi Pawluczukowi, Krzysztofowi Świętochowskiemu, Pawłowi Szymoniukowi, Krzysztofowi Daniłosiowi, Leszkowi Draganowi, Joannie Dudzińskiej, Beacie Jańczuk, Teresie i Łukaszowi Trochnowiczom Ewie Niczyporuk, Annie Lewczuk, Marii Suzonowicz, Izabeli Makaruk, Elżbiecie Kopiś, Teresie Romanowicz, Krystynie Żwiruk, Grażynie Bartkowskiej, Teresie Mikołajczak, Barbarze Osiejuk, Eugenii Litwiniuk, Sylwii Zaleszczyk, Agnieszce Zając, Elżbiecie Wojtysiak, Lidii Kamińskiej.

3. Dnia 2 kwietnia przypada 14. rocznica śmierci św. Jana Pawła II.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek (od godz. 17.00 Godzina święta), pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

5. Bóg zapłać za ofiary złożone na malowanie kościoła w minionym tygodniu: bezimienne z Dubicy Górnej – 200 i 300 zł.

6. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek dla pogorzelców, którzy wskutek pożaru stracili dom i dobytek: Ernesta Siwiaka z Dołholiski, parafia Rozwadówka i braci Oporowskich z Michałowa, parafii Wytyczno.

7. Bóg zapłać za ofiary złożone w ostatnią niedzielę: na tace – 3113 zł.

8. W sobotę 6 kwietnia jest organizowany wyjazd z Wisznic do Sokółki (miejsce cudu eucharystycznego z 2008 r.), Świętej Wody (Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej)Białegostoku (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w którym znajdują się relikwie bł. ks. Michała Sopoćki). Więcej informacji udziela i przyjmuje zapisy p. Teresa Trochonowicz (tel. 509-764-411).

9. Kandydatów do bierzmowania prosimy o zapisywanie się w zakrystii na wyjazd na rejonowe spotkanie młodzieży w Gęsi w sobotę 13 kwietnia.

10. W najnowszym Echu Katolickim polecamy: Mija rok od rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego bpa Ignacego Świrskiego – jak upłynął ten czas? Historia nabożeństwa „Gorzkich żali”, Jak dobrze przeżyć spowiedź świętą? Comiesięczne materiały formacyjne dla Kół Różańcowych.

11. Intencje Apostolstwa Modlitwy na kwiecień 2019 r. Ogólna – Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują życie, by ratować życie innych ludzi; Diecezjalna – O rychłą beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot; Parafialna – O trwałe owoce Jubileuszowych Misji Ewangelizacyjnych.