Ogłoszenia duszpasterskie:

Poniedziałek Wielkanocny 22 kwietnia 2019r.

 

1. Przeżywamy największe chrześcijańskie Święto – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, którego obchód przedłuża się na całą oktawę i zakończy się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Przeżyjmy ten czas z wielką paschalną radością jako jeden dzień, który daje nam Pan, duchowo odrodzeni i pełni żywej nadziei: „Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest, iż mamy zmartwychpowstać, z Panem Bogiem królować”. Wszystkim naszym Drogim Parafianom i Gościom życzymy błogosławionych Świąt Paschalnych i wszelkich łask od Zmartwychwstałego Pana. Z racji oktawy Wielkanocy w piątek można spożywać pokarmy mięsne

2. „Zmartwychwstały Chrystus ostoją naszej nadziei” – taki tytuł nosi czytany dziś list ks. rektora KUL na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2019 r.  Dzisiejsze ofiary na tacę przeznaczone są na KUL i szkoły katolickie w diecezji.  

3. Do soboty włącznie trwa nowenna do Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na godz. 15.00 do kościoła na wspólną Koronkę.

4. Spotkanie dla dzieci klas III i ich rodziców przed I spowiedzią i Komunią świętą w środę po Mszy świętej o godz. 18.00.

5. W piątek rozpoczynamy w naszej parafii doroczne 40-godzinne nabożeństwo. W piątek i sobotę modlitwę przed wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramentem rozpoczniemy po Mszy świętej o godz. 6.30 i zakończymy przed Mszą świętą o godz. 18.00; zakończenie całego Nabożeństwa w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 28 kwietnia uroczystą procesją eucharystyczną wokół kościoła, którą odprawimy po Mszy świętej o godz. 11.00. Znajdźmy wszyscy czas na osobistą i wspólnotową adorację Jezusa eucharystycznego.

6. Duszpasterze parafii serdecznie dziękują za modlitwę i otrzymane życzenia Wielkanocne.

7. Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego i owocnego duchowo przeżycia Triduum Paschalnego i Niedzieli Zmartwychwstania w naszej parafii: * ks. prałatowi Janowi Gogłozie za posługę w konfesjonale i modlitwę, * ks. prefektowi Sławomirowi Gnyszce za przygotowanie służby liturgicznej, * diakonowi Krystianowi Bajkowskiemu, * kościelnemu Robertowi Samojlukowi i jego żonie Katarzynie za przygotowanie kościoła do Świąt, * osobom z zespołu dekoracyjnego: Jolancie i Leszkowi Kuśmierzom, Teresie i Zenonowi Trochonowiczom, Mirosławie Bortniczuk, Robertowi i Katarzynie Samojlukom, Henrykowi Bandzarewiczowi oraz uczniom Kewinowi Zaleszczykowi, Bartkowi i Ani Borniczukom za ubranie ołtarza wystawienia i grobu Pańskiego, * ministrantom, osobom czytającym słowo Boże i modlitwę wiernych i śpiewającym psalm, * Henrykowi Stolarczykowi za przywóz brzózek i kwiatów, * organistce Joannie Gromysz i chórowi parafialnemu za śpiew, * Lidii Kamińskiej, * niosącym chorągiew i dziewczynkom sypiącym kwiaty na procesji rezurekcyjnej, * strażakom za czuwanie przy grobie po zakończeniu Wigilii Paschalnej i udział w rezurekcji, * wszystkim adorującym Jezusa eucharystycznego podczas Triduum, * chorym za dar modlitwy i cierpienia, * wszystkim gościom świętującym Wielkanoc w naszej parafii.

9. Bóg zapłać za jajka dla WSD i dary żywnościowe dla potrzebujących.

10. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego w naszym kościele: złożone na tacę w Niedzielę Palmową - 4573 zł., KRK z Dubicy - zel. Barbara Głowacka 100 zł. i dwie bezimienne po 50 zł.

11. Dziś odbywa się zbiórka do puszek na pomoc dla Janusza Zacharuka z Dubicy Górnej po pożarze domu. Można również dokonywać wpłat na konto bankowe, które zostało otwarte na okoliczność wsparcia, nr konta bankowego: 60805500060005979230000001, w tytule należy wpisać: WSPARCIE DLA POGORZELCA

12. Jest organizowana pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu i Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie w dniach 3-4 maja. Informacji udzielają i zapisy przyjmują p. Teresa Trochonowicz i p. Helena Petruczynik.

13. Spotkanie organizacyjne Koła Misyjnego Dzieci odbędzie się w czwartek 25 kwietnia o godz. 17.00 na starej plebanii. Serdecznie zapraszamy.

14. próba Scholi Dziecięcej odbędzie się w piątek 26 kwietnia o godz. 16.45 na starej plebanii. Serdecznie zapraszamy.

15. W najnowszym Echu Katolickim polecamy: „Żyjmy nadzieją zmartwychwstania” – rozmowę z biskupem od dzieci, Antonim Długoszem, „Na Ukrainie dobrze jest żyć, bo sporo Polaków, a w Afryce dobrze pracować, bo tam są pobożni ludzie –rozmowę z ks. Stanisławem Siwcem, który na misjach spędził 36 lat, „Na tej ziemi przebywał Chrystusa” - co dzieje się dzisiaj w Libanie?

16. Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowują się (zapowiedź 1): Karol Maciejuk, kawaler zam. w Starej Kornicy, parafia Kornica i Iwona Maria Łaska, panna z Kol. Wisznice, parafii tutejszej. Otoczmy ich naszą modlitwą, kto by wiedział o przeszkodach istniejących pomiędzy nimi, zobowiązany jest o tym powiadomić tutejszych duszpasterzy.

17. W Wielki Piątek zmarł Jan Wiczuk (l. 72 ) z Curyna – niech odpoczywa w pokoju wiecznym, rodzinie składamy serdeczne współczucie.