Ogłoszenia duszpasterskie:

12. Niedziela zwykła 23 czerwca 2019 r.

 

1. Dziś o godz. 12.00 prymicyjną Mszę święta będzie celebrował nasz parafianin - ks. neoprezbiter Krystian Bajkowski, który wczoraj z rąk biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy w katedrze siedleckiej przyjął święcenia kapłańskie. Jest to dzień wielkiej Bożej radości dla duszpasterzy naszej parafii i całej naszej wspólnoty parafialnej. Wdzięczni Bogu za dar powołania ks. Krystiana, serdecznie życzmy obfitych łask i modlimy się, aby był zawsze kapłanem według Bożego serca. Natomiast w Poznaniu pierwsze śluby zakonne w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla składa pochodząca z Kol. Wisznice - s. Monika Mackiewicz. Dziękując dobremu Panu Bogu za dar ich powołań, nie przestawajmy za nich się modlić; módlmy się także o nowe powołania do służby Bożej w Kościele i za kapłanów.

2. Księża biskupi obecni na ostatnim zebraniu Episkopatu Polski wzywają do publicznego przebłagania Boga za popełnione ostatnio w Polsce świętokradztwa i dlatego proszą, aby w dzisiejszą niedzielę 23 czerwca we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, po każdej Mszy świętej odśpiewać suplikacje „Święty Boże, Święty Mocny…”.

3. Dziś obchodzimy Dzień Ojca.

4. Jutro 24 czerwca przypada Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela; imieniny obchodzi ks. prałat Jan Gogłoza.

5. Trwa Oktawa Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – zapraszamy na Mszę świętą o godz. 18.00 i procesję eucharystyczną wokół kościoła odprawianą bezpośrednio po jej zakończeniu, prosimy o liczniejszy udział. Zakończenie Oktawy w czwartek 27 czerwca, po zakończeniu procesji błogosławieństwo wianków z kwiatów i ziół leczniczych oraz dzieci.

6. W piątek 28 czerwca obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, za publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu można uzyskać odpust zupełny, z racji uroczystości można spożywać pokarmy mięsne. W tym dniu przypada także Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.

7. W sobotę 29 czerwca obchodzimy Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, jest to szczególnej modlitwy za Ojca Świętego i wdzięczności Panu Bogu za Kościół święty. Msze święte o godz. 6.30, 9.00 i 18.00; taca (świętopietrze) na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Osoby posługujące się dewocjonaliami pobłogosławionymi przez Papieża lub Biskupa, odmawiając Wyznanie wiary mogą uzyskać odpust zupełny.  Ks. senior prałat Jan Gogłoza obchodzi 61. rocznicę świeceń kapłańskich.        

8. Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowują się:

(Zapowiedź 3):

* Sławomir Przybysz, kawaler z Kolonii Wisznice, parafii tutejszej i Alicja Bujnik, panna z parafii Żeszczynka.

* Paweł Piotr Zaborniak, kawaler zam. w Oleszycach, parafii Oleszyce i Aleksandra Szubarczyk, panna z Wisznic, ul. Kościelna, parafii tutejszej.

(Zapowiedź 1):

* Maciej Damian Bartkowski, kawaler zam. w Horodyszczu, parafii Horodysze i Patrycja Anna Gromysz, panna z Curyna, parafii tutejszej.

* Maciej Dzyr, kawaler z Dawidów, parafii Gęś i Patrycja Natalia Abramek, panna z Wisznic, ul. Kościelna, parafii tutejszej.

Otoczmy ich naszą modlitwą, kto by wiedział o przeszkodach istniejących pomiędzy nimi, zobowiązany jest o tym powiadomić tutejszych duszpasterzy.

9. Bóg zapłać za ofiary zebrane w ostatnią niedzielę: na tacę – 2418; do puszek na KUL 823 zł.. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek dla prześladowanej chrześcijańskiej rodziny w Syrii.

10. W ostatnim Echu Katolikiem polecamy: „Posyłam was „ - sylwetki nowo wyświęconych kapłanów naszej diecezji, Co stanowi istotę kultu Niepokalanego Serca Maryi? „Parafia bogata przeszłością” – 100-lecie powstania parafii rzymskokatolickiej w Horodyszczu. 

11. Wczoraj zmarł ks. kanonik Krzysztof Czyrka (l. 61), proboszcz parafii Ryki i dziekan dekanatu ryckiego, który w latach 2003-2009 był proboszczem naszej parafii i dziekan dekanatu wisznickiego – niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Pogrzeb we wtorek 25 czerwca w Rykach, Msza święta pod    przewodnictwem biskupa siedleckiego o godz. 14.00.