Ogłoszenia duszpasterskie

20. Niedziela zwykła – 18 sierpnia 2019 r.

 

1. Dziękujemy Panu Bogu za dar 21. Pielgrzymki z Wisznic do Kodnia i serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jej przygotowania i odbycia: organizatorowi pielgrzymki – członkom Akcji Katolickiej naszej parafii, panom: Markowi Banaszczukowi, Zygmuntowi Kornieckiemu, Grzegorzowi Suzonowiczowi, Tomaszowi Romanowiczowi i Mirosławowi Zającowi za przewóz bagaży, p. dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wisznicach Andrzejowi Nuszczykowi za udostępnienie kuchni szkolnej dla ugotowania zupy, Delikatesom Centrum w Wisznicach oraz druhom strażakom. Szczególne słowa wdzięczności składamy ks. proboszczowi parafii w Żeszczynce Robertowi Bartosikowi i jego parafianom za przygotowanie poczęstunku przy kościele dla wszystkich pielgrzymów.

2.  W tym tygodniu obchodzimy:

* 20 sierpnia – wspomn. św. Bernarda, opata i doktora Kościoła,

* 21 sierpnia – wspomn. św. Piusa X, papieża,

* 22 sierpnia – wspomn. NMP Królowej,

* 24 sierpnia – Święto św. Bartłomieja Apostoła.

3. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy dla trzeźwości Polski ofiarowali w sierpniu dar abstynencji od alkoholu.

4. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę: w ostatnią niedzielę – 2557 zł., 15 sierpnia – 2111 zł.

5. W sobotę 31 sierpnia odbędzie się pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Leśnej Podlaskiej. Zachęcamy członków Kół Różańcowych i czcicieli Matki Bożej Leśniańskiej do licznego udziału w tej pielgrzymce. Zapisy na wyjazd autokarem przyjmuje p. Teresa Trochonowicz. Dokładny program pielgrzymki podany jest na tablicy ogłoszeń.

6. W najnowszym Echu Katolickim warto przeczytać: O zagrożeniach płynących z współczesnych mediów; Wspierajmy misjonarzy - o posłudze misjonarzy z naszej diecezji na Wschodzie; „Szatan nie kusi człowieka tylko w dwóch sytuacjach: kiedy człowiek jest w niebie i gdy prosto idzie do piekła” – rozmowę z ks. egzorcystą; „Wspólnota daje radość” – rozmowę o wakacyjnych rekolekcjach oazowych w Wisznicach z diecezjalnym moderatorem Ruchu Światło – Życie, ks. Markiem Andrzejukiem,