Ogłoszenia duszpasterskie

22. Niedziela zwykła – 1 września 2019 r.

 

1. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca po Mszy świętej o godz. 11.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna wokół kościoła.

2. Dziś przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, módlmy się za wszystkich poległych w obronie Ojczyzny i o trwały pokój w świecie. Biskup siedlecki Kazimierz Gurda, przychylając się do prośby Sekretariatu Stanu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zarządził, aby dziś 1 września o godz. 14.00 dla upamiętnienia ofiar oraz wszystkich poległych w obronie Ojczyzny podczas II wojny światowej, wywołanej 80 lat temu napaścią na Polskę hitlerowskich Niemiec, uderzyć w dzwony we wszystkich kościołach naszej diecezji.

3. Jutro 2 września rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny 2019/2020. Zapraszamy wszystkich uczniów z terenu naszej parafii oraz rodziców, nauczycieli i wychowawców na okolicznościową Mszę świętą o godz. 8.00. Prosimy wszystkich o modlitwę o światło Ducha Świętego dla uczniów, nauczycieli, katechetów i wychowawców. Pamiętajmy, jak wielkim wspólnym naszym zadaniem jest wychowanie młodego pokolenia i odpowiedzialność za ich wiarę. My wszyscy – rodzice jako najważniejsi świadkowie wiary, duszpasterze i katecheci – jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za rozwój wiary dzieci i młodzieży. Dlatego powinniśmy pamiętać o naszym podstawowym zadaniu, jakim jest głoszenie prawdy, że Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem – piszą polscy biskupi w Liście pasterskim z okazji IX Tygodnia Wychowania. Rodziców, których sam Bóg ustanowił pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci, bardzo prosimy o czytelne świadectwo wiary dawane dzieciom w domu, o czynny udział w życiu parafii, o szczery i czynny kontakt z nauczycielami, katechetami i środowiskiem szkolnym, oraz obronę dzieci przed obcymi i wrogimi ludzkiej naturze, naszej kulturze i religii nachalnymi ideologiami i każdą próbą ich deprawacji! Prosimy także, by zapoznali się z treścią dokumentu Rady Stałej Episkopatu Polski Konferencji Episkopatu Polski: Edukacja seksualna. Odpowiedzialność rodziców i korzystali ze wskazań tam zawartych.

4. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek miesiąca (od godz. 17.00 Godzina święta), pierwszy piątek i pierwsza sobota. Niech podczas tych dni dzieci i młodzież z racji rozpoczęcia nowego roku szkolnego przystąpią do sakramentu pokuty (spowiedź codziennie pół godziny przed każdą Mszą św.).

5. Zbliża się modlitewna ogólnopolska akcja: Polska pod krzyżem, która odbędzie się w sobotę 14 września, dlatego prosimy o zainteresowanie się stanem wszystkich krzyży na terenie parafii, uporządkowanie miejsc wokół krzyży i ich przyozdobienie.

6. Składamy serdeczne Bóg zapłać za dar sierpniowej abstynencji od alkoholu.

7. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę w ostatnią niedzielę – 2500 zł. oraz ofiarę 1000 zł na utrzymanie kościoła od p. Janiny Wiśniewskiej z racji kolejnej rocznicy przyjęcia przez nią w naszym kościele sakramentu chrztu św.

8. Intencje modlitwy na wrzesień 2019 r.: Ewangelizacyjna – Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa; Diecezjalna – O dary Ducha świętego dla nauczycieli, katechetów i uczniów w nowym roku szkolnym; Parafialna – Aby dzieci i młodzież szkolna, wspierana przykładem i pomocą rodziców, pilnie i owocnie uczestniczyła w katechizacji oraz odnalazła swoje miejsce w życiu Kościoła i parafii.

8. W najnowszym Echu Katolickim warto przeczytać: Postawić krzyż w centrum swego życia – rozmowę z organizatorami akcji „Polska pod krzyżem”, która odbędzie się 14 września br.; Co mogą i powinni czynić rodzice, aby chronić swoje dzieci przed deprawacją LGBT+? „Porzuć plastik, zyskaj zdrowie”.

10. W sobotę 7 września na placu przy starej plebanii odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.