Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

i Osób Uzależnionych

na sierpień – miesiąc abstynencji 2020

Do odczytania w XVII Niedzielę Zwykłą, 26 lipca 2020 r.

Tegoroczny sierpień pragniemy przeżyć w duchu wdzięczności Bogu za setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, dzięki której Polska zachowała niepodległość, a jednocześnie uratowała Europę przed bolszewicką bezbożną ideologią. Pamięć o zwycięzcach z 1920 roku to nasz patriotyczny obowiązek, a także powód do dumy i do gorliwej walki z wadami narodowymi i z tym wszystkim, co osłabia Polskę.

Trzeźwość jest warunkiem rozwoju osoby, rodziny, Narodu i Kościoła. Problemy alkoholowe dotykają większość Polaków. Z bólem stwierdzamy, że w przestrzeni publicznej lekceważony jest problem nietrzeźwości. Chore są zwyczaje narodowe i rodzinne, które kultywują powszechne używanie alkoholu jako wyraz dobrego świętowania i udanej zabawy. Chore jest prawo, które umożliwia promowanie pijackiego stylu życia. „Przezwyciężenie klęski pijaństwa i alkoholizmu musi zaczynać się w rodzinie, ale całe społeczeństwo, cały Naród, Kościół i państwo muszą współdziałać i to ze wszystkich sił” – często przypominał jeden z największych apostołów trzeźwości, sługa Boży kard. Stefan Wyszyński.

 

 

List pasterski Biskupa Siedleckiego

KAZIMIERZA GURDY

         w związku z przygotowaniami do

         40. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę

                                                (2020)

 

 

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Siostry i Bracia! 

Odczytane przed chwilą słowo Boże pokazuje nam wartość i potrzebę odwagi
w naszym życiu wiary. Do takiej odwagi zachęca nas postawa proroka Jeremiasza z pierwszego czytania. On zdobył się na odwagę i przeciwstawił się wszystkim, których działania prowadziły do zniszczenia Jerozolimy. Skąd brała się siła jego ducha, jego odwaga, pomimo że wszyscy byli przeciwko niemu? Wyjawia nam to sam prorok, gdy mówi: „Pan jest przy mnie jako potężny mocarz, dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą”. I kończy słowami: „Tobie Panie powierzyłem mą sprawę”. Również św. Paweł wyraźnie podkreśla, że jako chrześcijanie zostaliśmy wyzwoleni z lęku przed śmiercią, która jest skutkiem grzechu. Mamy pewność,
że zarówno ze śmierci, jak i z grzechu zostaliśmy wyzwoleni przez Chrystusa, który je pokonał poprzez swoją śmierć i zmartwychwstawanie. Natomiast w Ewangelii Jezus zwraca się do swoich uczniów z zachętą: „Nie bójcie się ludzi!”, „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą”. Człowiek wierzący, ufający Bogu, jest człowiekiem odwagi.