List pasterski Biskupa Siedleckiego

KAZIMIERZA GURDY

         w związku z przygotowaniami do

         40. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę

                                                (2020)

 

 

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Siostry i Bracia! 

Odczytane przed chwilą słowo Boże pokazuje nam wartość i potrzebę odwagi
w naszym życiu wiary. Do takiej odwagi zachęca nas postawa proroka Jeremiasza z pierwszego czytania. On zdobył się na odwagę i przeciwstawił się wszystkim, których działania prowadziły do zniszczenia Jerozolimy. Skąd brała się siła jego ducha, jego odwaga, pomimo że wszyscy byli przeciwko niemu? Wyjawia nam to sam prorok, gdy mówi: „Pan jest przy mnie jako potężny mocarz, dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą”. I kończy słowami: „Tobie Panie powierzyłem mą sprawę”. Również św. Paweł wyraźnie podkreśla, że jako chrześcijanie zostaliśmy wyzwoleni z lęku przed śmiercią, która jest skutkiem grzechu. Mamy pewność,
że zarówno ze śmierci, jak i z grzechu zostaliśmy wyzwoleni przez Chrystusa, który je pokonał poprzez swoją śmierć i zmartwychwstawanie. Natomiast w Ewangelii Jezus zwraca się do swoich uczniów z zachętą: „Nie bójcie się ludzi!”, „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą”. Człowiek wierzący, ufający Bogu, jest człowiekiem odwagi.

PIELGRZYMKA DO GRECJI

W dniach 19 - 28 sierpnia jest organizowana pielgrzymka autokarowa z Wisznic do Grecji ,,Śladami św. Pawła Apostoła’’.

W programie pielgrzymki m.in.: SKOPIE (miasto narodzin Matki Teresy z Kalkuty), FILIPPI (starożytne miasto gdzie nauczał Apostoł Paweł), METEORA (wiszące klasztory prawosławne), ATENY, półwysep Peloponez i starożytny KORYNT.